Så tar du ett oljeprov

 
Guide:
”Sju verktyg för att uppskatta oljans renhet och verifiera filtrets effektivitet”
Ladda ner guiden – klicka i artikelkolumnen till höger →

Oljeprovtagning spelar en avgörande roll för att maximera maskinens prestanda och tillförlitlighet samtidigt som kostnaderna minimeras. Genom att analysera oljeprover kan värdefulla insikter om utrustningens skick inhämtas och potentiella problem upptäckas innan de eskalerar till stora problem. 

Regelbunden oljeprovtagning avslöjar problem innan de blir kostsamma

De inledande oljeproverna fungerar som utgångspunkt i att fastställa måttstockar för renhet och identifiera maskiner med allvarliga föroreningsnivåer. 

Regelbunden oljeprovtagning gör det möjligt för dig att övervaka effektiviteten i dina underhållsrutiner och säkerställa att målen för renhet uppfylls på ett konsekvent sätt. Dessutom kan oljeanalys avslöja avvikande förslitningsmönster som kan kräva omedelbar tillsyn för att förhindra fel på utrustning och kostsamma stillestånd. 

För att få ett så representativt oljeprov som möjligt rekommenderas att det tas från området mellan pumpen och filterhuset på ett offline-filter. Denna del innehåller vanligtvis den högsta koncentrationen av föroreningar, vilket ger en mer noggrann bedömning av oljans renhet. 

I de fall ett fristående filter inte är installerat kan en vakuumpump för provtagning användas som ett alternativ. Vid användning av en vakuumpump, ta provet cirka 10 cm över tankens lägsta punkt för att få ett väl blandat prov. 

Så får du ett tillförlitligt oljeprov med C.C.JENSENs sats för oljeprov

För att säkerställa tillförlitlig och jämn oljeprovtagning rekommenderar vi starkt att du använder C.C.JENSENs sats för oljeprov. Vår sats innehåller en partikelfri glasflaska på 200 ml, särskilt utformad för oljeprovtagning, och levereras i en färdig förpackning. 

Den leveransfärdiga förpackningen säkerställer att provet inte kontamineras under transporten till laboratoriet, vilket bevarar resultatens integritet. Det är enkelt att ta ett oljeprov med våra testsatser.

Noggrann oljeanalys är avgörande för effektiva beslut om underhåll. C.C.JENSEN samarbetar med oberoende laboratorier och använder avancerade analystekniker så att analysresultaten tolkas med precision. 

Vår omfattande erfarenhet inom området gör att vi kan erbjuda handlingsbara insikter som hjälper dig att optimera underhållsstrategier och förlänga maskinernas livslängd.