sydre / luft

 

Syre och luft kommer ofta in i ett oljesystem genom defekta sugledningar, otillräcklig avluftning efter montering eller felaktig utformning av tanken. I transformatorer uppstår gas till följd av nedbruten cellulosa i pappersisolering.

De negativa effekterna av syre och luft i oljesystem är antingen kavitation som leder till systemhaveri, eller ökad oljekompressibilitet som minskar driftprecisionen. Båda faktorerna är av största vikt i dagens industriprocesser, där utrustningens tillförlitlighet och livslängd ständigt står i fokus. Nedbrytning av pappersisoleringen i transformatorer kan orsaka brand.

Lösning:
CJC® vakuumfilter är den mest effektiva och ekonomiska metoden för att avlägsna syre, luft eller gaser från olja.

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide