givarpaket

C.C.JENSEN erbjuder två typer av givare:

CJC® Condition Monitoring Unit CMU
är ett avancerat oljesensorsystem som består av givare godkända av C.C.JENSEN monterade i anslutning till ett CJC® Offline Oil Filter. CJC® CMU är del av CJC® Sensor Package Program som också inbegriper CJC® Oil Contamination Monitor OCM15. CJC® CMU går att eftermontera på ett befintligt CJC® Offline Oil Filter eller som en integrerad del av ett nytt CJC® Offline Oil Filter. CJC® CMU-givardata kan extraheras lokalt genom olika protokollalternativ eller skickas till CJC® Cloud (som en del av en CJC® T²render-lösning) eller till båda.

CJC® Oil Contamination Monitor, OCM15
mäter vattennivågivare i oljesystem. Används för hydraul-, smörj- och växellådsoljor. Övervakning av de minsta mikronpartiklarna med CJC® OCM15 ger tidigast möjliga varning om eventuella haverier. CJC® OCM mäter i enlighet med ISO: 4406-standarden. Monitorn är speciellt utformad för oljor med hög viskositet.