Condition Monitoring Unit CMU

Avancerat oljesensorsystem

Tillämpning
CJC®:s Condition Monitoring Unit (CMU) är ett avancerat oljesensorsystem som består av givare godkända av C.C.JENSEN monterade i anslutning till ett CJC® Offline Oil Filter. CJC® CMU ingår i CJC® Sensor Package Program som även innehåller CJC® Oil Contamination Monitor OCM15

CJC® CMU går att eftermontera på ett befintligt CJC® Offline Oil Filter eller som en integrerad del av ett nytt CJC® Offline Oil Filter.

CJC® CMU-givardata kan extraheras lokalt genom olika protokollalternativ eller skickas till CJC® Cloud (som en del av en CJC® T²render-lösning) eller till båda.

Fördelar
CJC® CMU är enkel att eftermontera på ett CJC® Offline Oil Filter och kan konfigureras för att anpassas efter individuella behov av oljeavkänning. Givarna är noggrant testade och validerade för att ge tillförlitliga data om oljans skick.

CJC® CMU ger direkt tillgång till realtidsdata och kan användas för:

  • Villkorsbaserad oljeprovtagning som minskar kostnaderna för oljeprovtagning
  • Optimerad drift av CJC® Offline Oil Filter vilket förlänger livslängden för olja och maskiner
  • Övervakning av givardata och varningsmeddelanden möjliggör tillståndsbaserad hantering av utrustningen

Funktion
CJC® CMU monteras vid oljesystemet med två slangar till inloppet på CJC® Offline Oil Filter.  

Den har ett separat oljecirkulationssystem som drivs av en dedikerad pump som säkerställer optimerad hantering av all luft i systemet för att undvika felaktiga mätningar.

CJC® CMU-kommunikationsboxen innehåller strömförsörjning för alla givare, motorskydd för CJC® CMU-motorn, en datainsamlingsmodul för hämtning av alla givarvärden och ett gränssnitt för åtkomst till data beroende på vilket protokoll som används.

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Produktblad

Condition Monitoring Unit, CMU_PSMO4009