leverandør til C.C.JENSEN A/S

 

C.C.JENSEN A/S er dybt engageret i at forbedre virksomhedens forsyningsgrundlag. Vores mål er gennem samarbejde med vores forretningspartnere at fremme forholdet til vores leverandører, sikre de højeste kvalitetsstandarder og skabe en bæredygtig forsyningskæde. Ved at levere kvalitet og overholde vores leverandørforpligtelser over for vores kunder kan vi understøtte deres succes.
Som en del af CCJ's kerneværdier stræber vi efter at sætte de højeste kvalitetsstandarder for vores produkter og serviceydelser. Det er derfor, vi opfatter vores leverandører som en integreret del af vores aktiviteter. Gennem samarbejde med vores leverandører sikrer vi, at leverandørerne overholder CCJ's standarder og løbende bæredygtighedsmæssige forbedringer.

 

Adfærdskodeks

CCJ's adfærdskodeks for leverandører er det kernedokument, der er fundamentet for vores indsats for at source ansvarligt og i henhold til sunde virksomhedsværdier.

Hos CCJ arbejder vi hårdt på at drive forretning på etisk vis og med respekt for medarbejderne, samfundet og miljøet. Vi opfatter vores leverandører som en del af vores "udvidede virksomhed" og kræver, at leverandørerne opnår de samme standarder for bæredygtighed som CCJ. Disse standarder er defineret i CCJ's adfærdskodeks for leverandører ...

Erklæring om arbejdsmiljø og sikkerhed

Da C.C.JENSEN A/S er leverandør af "Total Oil Care Management", er vi også engagerede i materialehåndtering, miljøhåndtering og energivejledningssystemer, som vi nu har brugt til at udarbejde en række retningslinjer for virksomheden ...

Materialehåndtering

CCJ's materialehåndteringssystem, der skal anvendes af alle forretningspartnere, dækker sortlistede materialer og grænseniveauer for specifikke kemikalier og kemiske forbindelser, der anvendes i CJC® Oliefiltersystemer.

Her finder du også en liste over kemiske forbindelser og "grænseniveauer" eller "må ikke bruges" ... 

Konfliktmineraler – politik

Den amerikanske Dodd-Frank Act kræver, at børsnoterede virksomheder i USA skal indgive årsrapporter om deres brug af guld, tin, tantal og wolfram fra illegale miner i Den Demokratiske Republik Congo og nabolandene. 

C.C.JENSEN er ikke børsnoteret i USA, og således er vi ikke direkte omfattet af bestemmelser fra U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). I princippet er C.C.JENSEN derfor ikke underlagt denne lov, men da vi er leverandør til mange store virksomheder, der er underlagt SEC-bestemmelser, anerkender vi, at Dodd-Frank Act også har indvirkning på vores virksomhed og at vores kunder forventer, at vi er i stand til at spore de relevante mineraler i vores produkter.