produktleveranser till C.C.JENSEN A/S

 

Hos C.C.JENSEN A/S är vi angelägna om att förbättra vår leverantörsbas. Genom vårt samarbete med våra affärspartner ämnar vi förstärka leverantörsrelationen, säkerställa högsta kvalitetsstandarder och skapa en hållbar leverantörskedja. Genom att leverera kvalitativa produkter och uppfylla leveransåtaganden kan vi medverka i våra kunders framgång.
Som en del av CCJ:s kärnvärden strävar vi efter att sätta högsta kvalitetsstandard för våra produkter och tjänster. Det är därför vi ser våra leverantörer som en integrerad del av vår företagsverksamhet. Genom samarbetet med våra leverantörer säkerställer vi att de rätter sig efter CCJ:s standarder och att de har en kontinuerligt hållbar förbättring.

 

Uppförandekod

CCJ uppförandekod för leverantörer är det dokument som ligger till grund för våra anstängningar att hitta ansvarsfulla leverantörer i enlighet med sund företagspraxis.

PÅ CCJ arbetar vi hårt för att bedriva vår verksamhet på ett etiskt sätt och med respekt för våra anställda, samhället och miljön. Vi ser våra leverantörer som en del av vår ”utökade företagsverksamhet” och kräver att de uppfyller samma hållbarhetsstandarder som oss. Dessa standarder finns definierade i det bifogade dokumentet CCJ uppförandekod för leverantörer ...

HSE-uttalande

Eftersom C.C. JENSEN A/S är en leverantör av ”heltäckande oljeunderhållshantering” bryr vi oss även om materialhantering, miljöledning och energistyrningssystem, som vi har använt som grund för att sammanställa våra företagsriktlinjer ...

Materialhantering

CCJ:s materialhanteringssystem är avsett att användas av alla affärspartner och innehåller information om förbjudna material och om gränsvärden för enskilda kemikalier och föreningar som används i CJC®:s filtersystem.

Här finns även en lista över kemiska föreningar, gränsvärden och material som inte ska användas ... 

Mineraler från konfliktdrabbade områden – policy

Dodd-Frank Act är en federal lag i USA som kräver att alla företag som är listade på den amerikanska börsen ska göra en årlig rapportering om sin användning av guld, tenn, tantal och volfram från olagliga gruvor i Demokratiska republiken Kongo och dess grannländer. 

C.C.JENSEN är inte listad på den amerikanska börsen och berörs således inte direkt av bestämmelserna från USA:s börs- och värdepappersinspektion (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC). C.C. JENSEN omfattas i princip inte av denna lag med eftersom vi är leverantör till många stora företag som omfattas av SEC-bestämmelserna inser vi att Dodd-Frank Act även har en inverkan på vår verksamhet och att våra kunder förväntar sig att vi ska kunna spåra relevanta mineraler i våra produkter.