dampturbinestyresystemer (EHC)

 
I kraftværker med dampturbiner sørger styresystemerne for, at turbinen arbejder optimalt, og at den er sikker. Elektro-hydrauliske konvertere (EHC), hydrauliske aktuatorer, elektromagnetiske stopventiler, hydrauliske stopblokke og hydraulikaggregater skal alle arbejde med ren og tør olie for at yde deres bedste. Tolerancerne i disse komplekse hydraulikkomponenter er små, og systemerne bruger fosfatester (HFD-væske) til at undgå risikoen for brand. Hvis esterne er forurenede, kan de brandhæmmende egenskaber ikke opretholdes, og derfor skal olien i dampturbinestyresystemerne være ren og tør.

Udfordring
Hvis olien i dampturbinestyresystemet ikke holdes ren og tør, risikerer du meget dyre reparationer eller udskiftninger samt nedetid for anlægget. Hovedproblemet med dampturbinestyresystemet er, at der trænger vand ind, som medfører, at esteren vender tilbage til dens oprindelig tilstand af alkohol/fenol og syrer. Hvis dette sker, er væsken dødsdømt. Den vil kunne angribe komponenter, og ventildriften vil kunne blive kompromitteret. I sidste ende kan der opstå risiko for bøder, hvis dampturbinen ikke kan levere strøm til forsyningsnettet.   

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer kraftværkets driftstid og output
  • Reducer risikoen for reparationer på dampturbinestyresystemet
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud, strømudfald og bøder 
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit dampturbinestyresystem, får du et oliefilter med fremragende vand- og syrefjernelsesegenskaber, som gør dig i stand til at håndtere forureningerne. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed for udstyret samt et højt output for dit anlæg. Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og fri for syrer og oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange installationer af dampturbinestyresystemer. CJC® Oliefilterløsninger er installeret i mange kraftværker verden over. Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for turbinestyresystemet, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til styresystemer på dampturbiner anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til alle typer turbinestyresystemer. Og vi kan levere verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochurer

Power sector brochure
Clean Oil Guide