dampturbinestyresystemer (EHC)

 
I kraftværker med dampturbiner sørger styresystemerne for, at turbinen arbejder optimalt, og at den er sikker. Det Elektro-hydrauliske kontrolsystem (EHC) betår af flere hydrauliske aktuatorer, elektromagnetiske servoventiler og mange hydrauliske komponenter, som alle skal arbejde med ren og tør olie for at yde deres bedste. Tolerancerne i disse komplekse hydraulikkomponenter er meget små (typisk under 5 mikron), og systemerne bruger fosfatester (HFD-væske) til at undgå risikoen for brand. Hvis den esterbaserede væske er forurenet, stiger risiko for nedbrud og levetiden bliver kort pga. syreindholdet. De brandhæmmende egenskaber kan måske ikke opretholdes, og fosfatester styrevæske er meget dyrt - ofte over 100 kromer per liter, så dampturbinestyresystemerne skal være rene og tøre.

Udfordring
Hvis olien i dampturbinestyresystemet ikke holdes ren og tør, risikerer du meget dyre reparationer eller udskiftninger samt nedetid for anlægget. Hovedproblemet med styresystemet er, at der trænger vand ind, som medfører, at væsken (fosfatester) vender tilbage til dens oprindelig tilstand af alkohol/fenol og syrer. Hvis dette sker, stiger syretallet voldsomt. Væsken vil kunne angribe komponenter, og driften bliver kompromitteret. I sidste ende kan der opstå risiko for bøder, hvis dampturbinen ikke kan levere strøm til forsyningsnettet.   

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer kraftværkets driftstid og output
  • Reducer risikoen for reparationer på dampturbinestyresystemet
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud, strømudfald og bøder 
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit dampturbinestyresystem, får du et oliefilter med fremragende vand- og syrefjernelsesegenskaber, som gør dig i stand til at håndtere forureningerne. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed for udstyret samt et højt output for dit anlæg. Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og fri for syrer og oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække på mange styresystemer verden over. Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for turbinestyrevæsken og systemkomponenternet, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til styresystemer på dampturbiner anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til alle typer turbinestyresystemer. Og vi kan levere verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide