kontrollsystem för ångturbiner (EHC)

 
I ett ångkraftverk är det kontrollsystemen som ser till att turbinen fungerar på ett optimerat och säkert sätt. Elektrohydrauliska omriktare (EHC), hydrauliska ställdon, magnetstoppventiler, hydrauliska turbinutlösningsblock och hydrauliska kraftenheter måste alla ha ren och torr olja för att fungera optimalt. Toleranserna är mycket små för dessa komplicerade hydrauliska komponenter och HFD-vätska (fosfatester) används i systemen för att undvika brandrisk. Om HFD-vätskan blir förorenad försämras dess brandhärdighet och därför måste oljan i ångturbinkontrollsystemen hållas ren och torr.

Utmaning
Om oljan för ångturbinens kontrollsystem inte hålls ren och torr riskerar du att behöva utföra dyra reparationer eller komponentbyten vilket leder till driftavbrott för anläggningen. Huvudproblemet för ångturbinens kontrollsystem är vatteninträngning som får estern att återgå till sitt ursprungliga tillstånd – alkohol/fenol och syror. Om detta sker är vätskan att betrakta som värdelös. Den angriper komponenter och ventilstyrningen kan komprometteras. Om ångturbinen till sist blir oförmögen att leverera ström till nätet kan det innebära risk för viten.   

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Optimera kraftverkets tillgänglighet och produktion
  • Minska risken för att behöva reparera ångturbinens kontrollsystem
  • Minska risken för oförutsedda maskinhaverier, strömavbrott och viten 
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-lösning i ditt ångturbinkontrollsystem får du ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna vatten och syra som dessutom gör det möjligt att åtgärda föroreningar. Du sparar inte bara pengar utan får även en mer tillförlitlig utrustning och ökad produktivitet för din anläggning. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från syror och oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal kontrollsystem för ångturbiner. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade på många fiskefartyg jorden runt. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om ett ångturbinkontrollsystem som håller länge och som kräver mindre underhåll, och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan till och med övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För kontrollsystem för ångturbiner kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla typer av turbinkontrollsystem. Och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide