Klassificeringsgodkännande/ 
IACS-bestämmelser och sjöfartsregler

 

Efterlevnad av IACS-bestämmelser och sjöfartsregler

CJC® oljefiltersystem för sjöfarts- och offshoretillämpningar efterlever IACS-bestämmelser och sjöfartsregler inklusive krav om materialintyg, rörledningar klass II och III, SOLAS-krav, gällande standarder för stål och rörledningar samt svetsningsförfaranden som godkänts av klassificeringssällskap.

Klassgodkännande och krav

Alla CJC®-oljefiltersystem för sjöfarts- och offshoretillämpningar undersöks av Lloyd’s Register och ges statusen Design Appraisal som fastställs i ett antal dokument för designutvärdering inom sjöfartstillämpningar. Dessa intygar att CJC® filtersystem är utformade och tillverkade enligt bestämmelserna för Lloyd’s Register och är godkända av alla klassificeringssällskap. 

 

  • CJC®-oljefiltersystem används normalt i off-line-installationer och räknas som icke-avgörande utrustning. Klassgodkännande före installation är inget krav för denna typ av utrustning.

  • Installation av utrustning för oljehantering i icke-avgörande system kan godkännas genom att en inspektör utför en kontroll på fartyget.

  • Klassgodkännande kan fås på begäran och omfattar materialcertifikat och inspektionsdokument som attesterats av ett klassificeringssällskap