stålverk


Vid stål- och valsverk finns ytterst komplicerade maskiner i besvärliga miljöer och tillförlitlig utrustning är absolut nödvändig för en hög produktionstakt och produktkvalitet. En effektiv produktion som klarar av leveranstider och kvalitetskrav är nyckeln till en framgångsrik verksamhet. De många växlarna i stålverket är det som får allt att fungera – förutsatt att de är i gott skick. Bearbetningen av de gjutna komponenterna kräver många typer av utrustning som måste fungera väl för att inte utgöra flaskhalsar för produktionen. 

Utmaning
Om oljan i stålverket – det vill säga för smörjning av huvudväxel och mellanlager samt ugnshydraulik – inte hålls ren och fri från oxidationspartiklar riskerar du kostsamma driftavbrott, sämre effektivitet i försörjningskedjan och reducerad produktion. Om oljan i bearbetningssystemet inte är ren riskerar du kvalitetsproblem och högre kassationsfrekvenser. Om oljan förorenas av partiklar ökar slitaget på växlarna avsevärt och risken för oförutsedda maskinhaverier ökar dramatiskt på grund av de stora partikelmängderna i gjutprocessen. Om oljan i de hydrauliska bearbetningsmaskinerna inte är ren leder det till oförutsedda driftavbrott och kortare livslängd för maskinerna. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håller ditt maskineri och dina verktyg i form
  • Håller växeloljan fri från partiklar och oxidationsrester
  • Försäkra dig om god stabilitet och effektivitet för dina processer
  • Garanterad produktkvalitet
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll
  • Se till att växlar och maskinolja håller 3–4 gånger längre

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i ditt stålverk får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpat för system med höga nivåer partiklar och oxidationsrester. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på filtren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från tusentals installationer i stålverk och gjutanläggningar. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om lägre underhållskostnader, du slipper oväntade maskinhaverier och optimerar produktionen.  Växeloljan kan hålla 3–4 gånger längre och du kan till och med övervaka oljesystemets skick från det centrala kontrollrummet med hjälp av vår partikelräknare (OCM).

Dina lösningar
CJC®-oljefilter i många olika storlekar används inom stålindustrin:

CJC® systemlösningar passar alla stålverk och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Kundberättelser

No failure on Gearbox with CJC Oil Filtration on Drawbox, production of wire and cables, Gear Oil

Brochures & Guides

Clean Oil Guide