stålværker


Stålmøller og valseværk i stålværker er store og komplekse produktionsanlæg i barske miljøer, så pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde et højt output og en høj produktkvalitet. Nøglen til en god drift er at skabe driftssikkerhed i produktionen og overholde kundens leveringsfrister og kvalitetskrav. Det stort antal antal valser og gearkasser i stålværker er kernen i driften, og de skal fungere perfekt. Der anvendes forskelligt udstyr til maskinbearbejdningen af de støbte dele, og det skal også køre for ikke at skabe flaskehalse i produktionen. 

 

Udfordring
Hvis olien i stålværket, f.eks. på hovedgearet, centrale lejer og ovnhydraulikken, ikke holdes ren og fri for partikler og oxidationsrester, risikerer du meget omkostningstung nedetid, driftstab i forsyningskæden og lavere output. Hvis olien i procesgearene ikke er ren, risikerer du kvalitetsproblemer og højere skrotniveauer. Forurening med partikler vil medføre ekstra slid på komponenterne, og risikoen for uplanlagte nedbrud vil stige dramatisk, da miljøet i et stålværk er ganske barsk pga. varme og den høje mængde partikler. I maskinbearbejdningsprocesserne på hydrauliske maskiner vil olie, der ikke er ren, føre til uplanlagte stop og kortere levetid for maskinerne. 

 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder dine maskiner og værktøj driftsklare
  • Holder gearolien fri for partikler og oxidationsrester
  • Opretholder høj processtabilitet og ydelse
  • Sikrer produktkvaliteten
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse
  • Forlænger gear- og maskinoliens levetid med en faktor 3-4

Når du installerer CJC® Oliefilterløsninger i dit stålværk, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavskapacitet, der er egnet til systemer med højt partikelniveau eller oxidationsrester. På denne måde behøver du ikke stoppe produktionen alt for ofte for at servicere filteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange stål- og støbeinstallationer. Når du vælger CJC® Oliefilter, reducerer du vedligeholdelsesomkostningerne og undgår uplanlagte nedbrud, og du optimerer outputtet. Oliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4, og du kan endda overvåge dit systems tilstand fra det centrale overvågningssted ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

 

Dine løsninger
Der anvendes mange størrelser af CJC® Oliefiltre i stålværksindustrien:

 

CJC® Systemløsninger passer til alle stålværker, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Kundecases

No failure on Gearbox with CJC Oil Filtration on Drawbox, production of wire and cables, Gear Oil

Brochures & Guides

Clean Oil Guide