stålværker


Stålmøller og valseværk i stålværker er meget komplekse produktionsanlæg i barske miljøer, og pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde et højt output og en høj produktkvalitet. Nøglen til en god drift er at skabe driftssikkerhed i produktionen og overholde kundens leveringsfrister og kvalitetskrav. Det høje antal gear i stålværker er kernen i driften, og de skal fungere perfekt. Der anvendes meget forskelligt udstyr til maskinbearbejdningen af de støbte dele, og det skal fungere for ikke at skabe flaskehalse i produktionen. 

Udfordring
Hvis olien i stålværket, eks. smøringen af hovedgearet, smøringen af centrale lejer og ovnhydraulikken, ikke holdes ren og fri for oxideringspartikler, risikerer du omkostningsfuld nedetid, driftsydelsestab i forsyningskæden og lavere output. Hvis olien i procesgearene ikke er ren, risikerer du kvalitetsproblemer og højere skrotniveauer. Hvis olien er forurenet med partikler, vil du opleve ekstra slid på gearene, og risikoen for uplanlagte nedbrud vil stige dramatisk pga. den høje mængde partikler i støbningsprocessen. I maskinbearbejdningsprocesserne på hydrauliske maskiner vil olie, der ikke er ren, føre til uplanlagte stop og kortere levetid for maskinerne. 

Fordele ved installation af CJC™ Oliefiltre

  • Holder dine maskiner og værktøj driftsklare
  • Holder gearolien fri for partikler og oxideringsrester
  • Opretholder høj processtabilitet og driftsydelse
  • Sikrer produktkvaliteten
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse
  • Forlænger gear- og maskinoliens levetid med en faktor 3-4

Når du installerer CJC™ Oliefilterløsninger i dit stålværk, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavstilbageholdelseskapacitet, der er egnet til systemer med høje partikelniveauer eller oxideringsrester. På denne måde behøver du ikke stoppe produktionen alt for tidligt for at servicere filteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC™ Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange stål- og støbeinstallationer. Når du vælger CJC™ Oliefilter, reducerer du vedligeholdelsesomkostningerne og undgår uplanlagte nedbrud, og du optimerer outputtet.  Gearoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4, og du kan endda overvåge dit systems tilstand fra det centrale overvågningssted ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Der anvendes mange størrelser af CJC™ Oliefiltre i stålværksindustrien:

CJC™ Systemløsninger passer til alle stålværker, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Sager

No failure on Gearbox with CJC Oil Filtration on Drawbox, production of wire and cables, Gear Oil

Brochurer

Clean Oil Guide