cementindustri


Cementfabriker är komplicerade produktionsanläggningar med besvärliga miljöer som kräver tillförlitlig utrustning för att kunna hålla en hög produktionstakt. Många olika delsystem som exempelvis krossar, kvarnar och roterugnar måste köras konstant och utan störande produktionsstopp. På grund av de höga temperaturerna och den stora mängden damm i miljön är det av största vikt att man avlägsnar oxidationsrester och håller oljan ren och torr.

 

Utmaning
Om dessa komplicerade och mångsidiga system inte kan köras på ett optimalt sätt riskerar du kostsamma driftavbrott, sämre effektivitet i försörjningskedjan och reducerad produktion. Växellådor, lager och hydrauliska komponenter slits ut av fukt och partiklar i oljan som kan leda till oväntade maskinhaverier och ett därpå följande behov av att köpa in dyra reservdelar med långa ledtider. 

 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Försäkra dig om god stabilitet och produktivitet för dina processer
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll
  • Sänk underhållskostnaderna genom att få lager, pumpar m.m. att hålla längre. 
  • Få smörjoljan att hålla 3–4 gånger längre

När du installerar CJC®-oljefilterlösningar vid din cementfabrik får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpat för system med höga nivåer partiklar och oxidationsrester. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på oljefiltren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från ett stort antal installationer i cementfabriker. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att dina pumpar, växellådor, lager och hydrauliska komponenter håller länge. Dessutom kan du få ned underhållskostnaderna, slippa oväntade maskinhaverier och smörjoljan kan hålla upp till 3–4 gånger längre. Du kan till och med övervaka skicket för systemets olja på distans med partikelräknaren OCM15.

 

Dina lösningar
CJC®-oljefilter i många olika storlekar används inom cementindustrin:

CJC® systemlösningar passar alla cementfabrikens oljesystem och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja bästa möjliga lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska förhållanden. 

 

Artiklar

MINING_Cement, Benefits in-line and offline oil filtration in cement industry

Brochures & Guides

Cement industry
Clean Oil Guide