cementindustrien


Cementfabrikker er meget komplekse produktionsanlæg i barske miljøer, og pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde et højt output. En lang række undersystemer, såsom knusere, møller og roterovne, skal konstant være i drift og være fri for unødvendige produktionsstop. På grund af den høje temperatur og den høje mængde partikler i miljøet, er det yderst vigtigt, at oxideringsresterne fjernes for at holde olien ren og tør.

Udfordring
Hvis de komplekse og forskelligartede systemer ikke yder optimalt, risikerer du omkostningsfuld nedetid, driftsydelsestab i forsyningskæden og lavere output. Gearkasser, lejer og hydrauliske komponenter slides ned som følge af fugt og partikler i olien, hvilket kan føre til uplanlagte nedbrud samt behov for indkøb af dyre reservedele med lange leveringstider. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Opretholder høj processtabilitet og output
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse
  • Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne ved at forlænge levetiden på lejer, pumper osv. 
  • Forlænger smøringsoliens levetid med en faktor 3-4

Når du installerer CJC® Oliefilterløsninger på din cementfabrik, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavstilbageholdelseskapacitet, der er egnet til systemer med høje partikelniveauer eller oxideringsrester. På denne måde behøver du ikke stoppe produktionen alt for tidligt for at servicere oliefilteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange cementfremstillingsinstallationer. Når du vælger CJC® Oliefilter, sikrer du en lang levetid for pumper, gearkasser, lejer og hydraulikkomponenter. Du reducerer også vedligeholdelsesomkostningerne og undgå uplanlagte nedbrud, og smøringsoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4. Du kan endda overvåge tilstanden for dit systems olierenhed ved hjælp af Oil Contamination Monitor, OCM15.

Dine løsninger
Der anvendes mange størrelser af CJC® Oliefiltre i cementindustrien:

CJC® Systemløsninger passer til alle oliesystemer på cementfabrikken, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den bedste løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochurer

Cement industry
Clean Oil Guide