Bevarelse af planeten gennem mindre oliespild og reduceret CO₂ aftryk

Vores rejse mod CO₂ neutralitet

C.C.JENSEN er på forkant med bæredygtigheden og har været det siden 2008, hvor vi startede vores mission om at blive en CO₂ neutral virksomhed. Initiativet ledes af topledelsen og har spredt sig ud i alle kroge af virksomheden – både blandt administrativt personale og funktionærer.

C.C.JENSENs bæredygtighedsstrategi består af tre søjler: (1) os selv, (2) vores produkter og (3) vores kunder. Alle har fokus på bevarelsen af vores klode, og vi har en struktureret tilgang til, hvordan vi når vores CO₂ mål inden for alle tre søjler. Lad os se nærmere på de tre søjler.

Os selv

C.C.JENSENs mål er at blive fuldstændig CO₂ neutrale. Siden 2008 har vi arbejdet på at reducere CO₂ aftrykket af vores egen drift, fokusere på at mindske forbruget af elektricitet, opvarmning og køling, investere i vedvarende energi og udskifte til elbiler, ændre medarbejdernes adfærd på kontoret og gennemføre energibesparelser i deres private hjem, konvertere fossile varmekilder til bæredygtige kilder og reducere antallet af forretningsrejser betydeligt.

Fra 2008 til 2019 var vi i stand til at reducere vores eget CO₂ aftryk med 80 %, hvilket er resultatet af den samlede indsats fra alle medarbejdere ledet af en intern styregruppe. Siden 2021 har CO₂ besparelser været en del af virksomhedens normale daglige drift, og vi kommer til at deltage i Scientific Based Targets Initiativet for at gøre det nemmere for vores kunder at evaluere vores indsats.

Vores produkter

CJC® Oliefiltre anvender mange teknologier for at være bæredygtige og spare energi. Vores CJC® Filterindsatser indeholder hverken metal, plastik eller kemikalier, men er fremstillet af et materiale med et lavt CO₂ fodaftryk – nemlig træcellulose. Vi har indført energibesparende motorer på alle vores CJC® Oliefiltre, hvilket reducerer strømforbruget med 35 % sammenlignet med traditionelle motorer. Og endelig gør vores CJC® Flow Drive (frekvensomformer) på filtrene det muligt at rense olien uden at forvarme den, hvilket igen sparer en masse energi i mange applikationer.

Vores kunder

Ved at bruge CJC® Oliefiltre spares der en stor mængde CO₂, fordi olien holder længere og behovet for udskiftning med ny olie reduceres. Komponenterne på vores kunders maskiner holder også længere, og der er mindre spildolie og mindre behov for transport af olie og udskiftning af reservedele. Samlet set reducerer det CO₂, og alle disse gevinster kan dokumenteres gennem et stort antal kundecases og kan derfor tages i betragtning af vores kunder i deres bæredygtighedsrapportering.

  • I industrisegmentet kan et hærdningsanlæg forlænge oliens levetid med en faktor to og spare i alt 11.500 T CO₂ over en 10-årig periode.
  • I marineindustrien kan udskiftning af et centrifugalfilter med et CJC® Oliefilter give besparelser på helt op til 1.680 ton CO₂ for et fartøj over en 10-årig periode.
  • I mineindustrien vil implementering af et CJC® Oliefilter spare 75 % af alle olieskift, hvilket svarer til 2.846 ton CO₂ over en 10-årig periode.
  • I forsyningsindustrien kan en gasturbines olielevetid forlænges med faktor tre, hvilket betyder besparelser på i alt 216 ton CO₂ over en 10-årig periode.
  • Og i vind industrien vil et CJC® Oliefilter spare mindst ét olieskift på 10 år på hver vindmølle, hvorpå CJC® er installeret, hvilket giver en besparelse på 2 ton CO₂.

Når alle installationer med CJC® Oliefilter i hele verden tages i betragtning, overstiger de samlede CO₂ besparelser på vores kunders anlæg 500.000 ton CO₂ over en 10-årig periode."

Brochures & Guides

ESG Rapport C.CJENSEN