Att bevara planeten genom mindre oljespill och minskat koldioxidavtryck

Vår resa mot koldioxidneutralitet

C.C.JENSEN ligger i framkant när det gäller hållbarhet och har gjort det sedan 2008 då vi inledde vår resa mot att bli ett koldioxidneutralt företag. Initiativet leds av högsta ledningen och har vuxit till alla delar av företaget – både bland administrativ personal och arbetare.

Hållbarhetsstrategin för C.C.JENSEN har tre pelare: (1) oss själva, (2) våra produkter och (3) våra kunder. Alla tillämpningsområden påverkar bevarandet av vår planet, och vi har en strukturerad strategi för hur vi ska uppnå vårt koldioxidmål i alla de tre pelarna. Låt oss titta närmare på de tre pelarna.

Vi

På C.C.JENSEN har vi som mål att bli helt koldioxidneutrala. Sedan 2008 har vi arbetat med att minska vårt koldioxidavtryck i vår egen verksamhet, fokuserat på att minska förbrukningen av el, värme och kyla, investerat i förnybar energi och ställt om till elfordon, arbetat med att ändra medarbetarnas beteende på kontoret och implementerat energibesparingar i deras hem, ersatt fossila värmekällor med hållbara källor samt minskat affärsresorna avsevärt.

Från 2008 till 2019 kunde vi minska vårt koldioxidavtryck för denna pelare med 80 %, vilket möjliggjordes av de anställdas gemensamma ansträngning under ledning av en intern styrkommitté. Sedan 2021 har koldioxidbesparingar varit en del av företagets normala dagliga verksamhet, och vi kommer att ansluta oss till Science Based Targets initiative för att göra det enklare för våra kunder att utvärdera vårt arbete.

Våra produkter

CJC® Oljefiltren bygger på många tekniker för att vara hållbara och spara energi. Våra CJC® Filterinsatser innehåller ingen metall, ingen plast och inga kemikalier utan är tillverkade av ett material med lågt koldioxidavtryck – nämligen träcellulosa. Vi har implementerat energibesparande motorer på alla CJC® Oljefilter som minskar energiförbrukningen med 35 % jämfört med traditionella motorer. Och slutligen gör vår CJC® Flow Drive (frekvensomvandlare) på filtren det möjligt att rengöra oljan utan att förvärma den, vilket i sin tur sparar en hel del energi i många tillämpningar.

Våra kunder

Genom att använda CJC® Oljefilter sparar vi en stor mängd koldioxid, eftersom oljan räcker längre och behovet av att ersätta med ny olja minskar. Komponenterna i våra kunders maskiner håller också längre och det bildas mindre spillolja samt uppstår mindre transportbehov av olja och reservdelsbyten. Sammantaget minskar detta koldioxidutsläppen och alla dessa vinster kan dokumenteras genom ett stort antal kundfall och kan därför beaktas av våra kunder i deras hållbarhetsrapportering.

  • Inom industrisegmentet kan en härdningsanläggningar förlänga oljelivslängden med en faktor två och spara totalt 11.500 T koldioxid under en 10-årsperiod.
  • Inom det marina segmentet kan implementering av CJC® Oljefilter i stället för centrifugalfilter spara upp till 1.680 ton koldioxid på ett fartyg under en tioårsperiod.
  • Inom gruvsegmentet kommer implementering av CJC® Oljefiltret att spara 75 % av oljebytena, vilket motsvarar 2.846 ton koldioxid under en tioårsperiod.
  • Inom elproduktionssegmentet kan livslängden för gasturbinolja förlängas med faktorn tre, vilket ger en besparing på totalt 216 ton koldioxid under en tioårsperiod.
  • Inom vindsegmentet kommer ett CJC®-oljefilter att spara minst ett oljebyte på tio år för vart och ett av vindkraftverken med CJC® installerat, vilket ger en besparing på 2 ton koldioxid.

När alla installationer av CJC® oljefilter globalt tas med i beräkningen överstiger de totala koldioxidbesparingarna på våra kunders anläggningar 500.000 ton koldioxid under en tioårsperiod.

Brochures & Guides

ESG Rapport, C.CJENSEN