Global GDPR-politik

1.Generelt
Vores globale GDPR-politik

Som et led i vores aktiviteter registrerer og bruger vi oplysninger om dig (almindelige personoplysninger), når du interagerer med os som en person, der har tilknytning til en af vores nuværende eller potentielle kunder/leverandører.

Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til virksomheden skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 8.

2.Virksomhedens indsamling af dine personoplysninger

2.1.Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Når du besøger vores websted, indsamler vi automatisk data om dig, blandt andet den browsertype, du anvender, hvilke søgeord, du bruger på webstedet, din IP-adresse og oplysninger om din computer. Det gør vi for at optimere konverteringer, forbedre webstedet og gennemføre målrettet markedsføring.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om, hvad du har købt og evt. returneret.

Når du udveksler kontaktinformationer (elektronisk/hardcopy) med en af CCJ’s medarbejdere.

Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til at administrere tilmeldingen, til at tilbyde dig særlige fordele og til direkte markedsføring, herunder for at kunne informere dig om vores produkter og nye varer/ydelser og til at give dig andre nyheder og informationer, som du har givet dit særskilte samtykke til, at vi må sende til dig.

3.Hvad er grundlaget for indsamlingen?

Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i afsnit 2.1, er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner og hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.

Vi bruger kun din IP-adresse til at fastslå din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil.

Indsamling af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1 er nødvendige for, at vi kan opfylde vores aftale med dig. Vi indsamler kun de i pkt. 2.1 nævnte oplysninger, hvis du afgiver dit udtrykkelige samtykke hertil.

4.Brug af databehandlere

Vi bruger eksterne virksomheder til udførelse af serviceydelser, herunder teknisk drift af webstedet. Vores leverandør hjælper os blandt andet med at gennemføre målrettet markedsføring, hvilket inkluderer fornyet målretning, forbedring af webstedet og indhentning af din feedback om vores produkter og serviceydelser. De pågældende virksomheder hører under kategorien af databehandlere, som bliver instrueret af os. De behandler de data, som vi har ansvaret for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelsen af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

5.Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

5.1.Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til os sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

5.2.Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.3.Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder din tilmelding til vores nyhedsbrev. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5.4.Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

5.5.Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:

Dit køb af et produkt hos os, jf. pkt. 2.1, eller at du bliver registreret som kunde/leverandør

At du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastslå din geografiske placering, jf. pkt. 2.1, eller

At du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.

5.6.Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.

Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

5.7.Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke vedrørende vores anvendelse af din IP-adresse til at fastslå din geografiske placering, jf. pkt. 2.1, og dit samtykke til at blive registreret som modtager af vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være klar over, at vi i visse tilfælde kan have ret til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 5.3. I så fald vil du få besked om den fortsatte behandling.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på [email protected].

5.8.Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

6.Sletning af persondata

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen jf. pkt. 2.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse herom. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding sletter vi automatisk de data, vi har indsamlet på dig.

7.Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at persondataoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt med, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

8.Kontaktoplysninger

C.C.JENSEN er dataansvarlig for de persondata, som indsamles jf. pkt. 2.1. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, kan du kontakte:

CFO Jimmi Madsen på e-mailadressen [email protected]

9.Ændringer i persondatapolitikken

Du kan til enhver tid se vores gældende persondatapolitik på vores hjemmeside.

_______________________________________ 

Vi bruger cookies

Ligesom langt hovedparten af alle websteder og onlinebutikker bruger vi også cookies.

Oversigt over indholdet på denne side:

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, hver gang du besøger et websted. En cookie gemmer oplysninger, der enten forbedrer din brugeroplevelse eller gør tingene nemmere for webstedets ejer.

Eksempelvis husker cookies ofte, hvad du har tilføjet i din indkøbskurv i en onlinebutik.

Så cookies er IKKE farlige, for de indeholder kun oplysninger, der er fordelagtige for enten din egen brugeroplevelse på webstedet eller for ejeren af webstedet. Cookies kan ikke sprede virus.

Kan man deaktivere cookies?

Det korte svar er Ja.

Men det kan have konsekvenser for din fremtidige browsing på internettet.

Langt hovedparten af alle websteder bruger cookies til det ene eller det andet formål. Hvis du deaktiverer cookies, vil du helt sikkert opleve, at mange ting bliver meget mere besværlige online, fordi dine adgangsoplysninger ikke bliver gemt, eller at andre ting, du har indtastet, måske ikke bliver husket, når du forlader en webside og derefter vender tilbage til den.

Der vil også være funktioner, der simpelthen ikke fungerer, hvis du deaktiverer eller sletter cookies. På mange websteder vil du ikke engang kunne logge ind, og i mange onlinebutikker vil du slet ikke kunne købe noget.

Vi bruger følgende cookies

Cookies kan inddeles i forskellige typer.

  • Cookies, der sædvanligvis slettes, når du lukker din browser (sessioncookies)
  • Cookies med en senere udløbsdato (permanente cookies)

Førstnævnte gemmes midlertidigt i din computers RAM (Random Access Memory), mens sidstnævnte gemmes på din harddisk.

Der er også forskel på førsteparts- og tredjepartscookies

  • Førstepartscookies oprettes af den webside, du besøger
  • Tredjepartscookies oprettes, hvis den side, du besøger, har plugins fra en tredjepart – med andre ord, så oprettes en cookie af den pågældende tredjepart, for eksempel Google Analytics.

Nedenfor kan du se en liste over cookies, vi bruger på det her websted.

Vi bruger følgende sessioncookies:

Sådan sletter du cookies

Hvis du vil slette alle dine cookies, vil hovedparten af browserne nu om dage give dig mulighed for at slette dine cookies ved hjælp af følgende genvej: CTRL + SKIFT + Delete.

Hvis det ikke fungerer på dit system, kan du bruge følgende link, afhængigt af hvilken browser du bruger: