Global GDPR-policy

1.Allmänt
Vår globala GDPR-policy

Som en del av vår verksamhet registrerar vi och använder uppgifter om dig (allmänna personuppgifter) i samband med din interaktion med oss gällande din anknytning till en av våra befintliga eller potentiella kunder/leverantörer.

Företaget ansvarar således för dina personuppgifter. All kontakt med företaget ska ske via kontaktuppgifterna som finns i avsnitt 8.

2.Insamling av personuppgifter

2.1.Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in uppgifter om dig, till exempel vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, din IP-adress och information om din dator. Detta gör vi i syfte att optimera konverteringen, förbättra webbplatsen och genomföra målinriktad marknadsföring.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev ger du ditt uttryckliga medgivande till att vi samlar in uppgifter om dig, som till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer och information om vad du har köpt och/eller returnerat.

När du utbyter kontaktinformation (i elektronisk form eller på papper) med en av CCJ:s anställda lagrar vi denna information i syfte att kunna kontakta dig.

Vi använder uppgifterna som vi samlar in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev i administrationssyften, för att skicka specialerbjudanden, för direktmarknadsföring, för att informera dig om våra produkter och tjänster och för att skicka nyheter och information inom områden som vi har fått ditt godkännande för.

3.På vilka grundval samlas uppgifterna in?

Så som anges i avsnitt 2.1 är insamling av personuppgifter nödvändigt för att vi ska kunna förbättra funktioner på vår webbplats och själva webbplatsen, för uppbyggnad av webbplatsen och för att skicka dig relevanta erbjudanden.

Vi använder din IP-adress endast för att fastställa din geografiska plats och endast och vi har erhållit ditt uttryckliga godkännande att göra detta.

Insamling av uppgifter så som anges i avsnitt 2.1 är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vår överenskommelse med dig. Vi samlar in uppgifterna som nämns i avsnitt 2.1 endast om vi har fått ditt uttryckliga godkännande att göra detta.

4.Användning av registerförare

Vi använder externa företag för tjänster som till exempel teknisk drift av webbplatsen. Vår leverantör hjälper oss bland annat med att genomföra målinriktad marknadsföring, vilket omfattar omfokusering, förbättringar av webbplatsen och insamling av dina synpunkter på våra produkter och tjänster. Dessa företag faller under kategorin registerförare som instrueras av oss. De bearbetar och ansvarar för uppgifterna. Registerförare får inte använda uppgifterna i andra ändamål än att uppfylla sitt avtal med oss och har i samband med detta ingått ett sekretessavtal.

5.Dina rättigheter

För att säkerställa transparent information om behandlingen av dina uppgifter är vi som registeransvariga skyldiga att informera dig om dina rättigheter.

5.1.Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst skicka en skriftlig begäran om att få information gällande ämnen som till exempel vilka av dina personuppgifter som vi har registrerat, i vilket syfte dessa uppgifter har registrerats, vilka personuppgiftskategorier och vilka uppgiftsmottagare som kan finnas samt vilken uppgiftskällan är.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till oss tillsammans med dokumentation som styrker din identitet.

5.2.Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Om du upptäcker ett fel i dina personuppgifter ber vi dig skicka ett skriftligt meddelande till oss så att vi kan rätta till felet.

5.3.Rätt till radering

I vissa fall har du rätt att begära att vi raderar alla eller vissa av dina personuppgifter, till exempel om du vill säga upp din prenumeration på vårt nyhetsbrev. I de fall där behandling av dina uppgifter är nödvändigt, till exempel i bokföringssyften, är vi inte skyldiga att radera dina uppgifter.

5.4.Rätt till begränsning av behandling till lagring

I vissa fall har du rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter till lagring, till exempel om dina personuppgifter är felaktiga.

5.5.Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, gängse använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig, om personuppgifterna som vi samlar in sker i samband med:

att du köper en produkt från oss, se avsnitt 2.1 eller är registrerad som kund/leverantör

att du ger oss godkännande att använda din IP-adress för att fastställa din geografiska plats, se avsnitt 2.1 eller

att du prenumererar på vårt nyhetsbrev, se avsnitt 2.1.

5.6.Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot, av skäl som avser din specifika situation, att vi behandlar dina personuppgifter för att förbättra funktioner på webbplatsen och för att bygga upp webbplatsen, se avsnitt 2.1.

Dessutom har du rätt att när som helst göra invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att utföra direkt marknadsföring, se avsnitt 2.1.

Om du gör invändningar mot sådan behandling har vi inte längre rätt att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa legitima skäl för fortsatt behandling.

5.7.Rätt att ta tillbaka samtycke

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke gällande vår användning av din IP-adress för att vi ska kunna fastställa din geografiska plats, se avsnitt 2.1, och gällande din registrering till vårt nyhetsbrev, se avsnitt 2.1. Om du tar tillbaka sådant samtycke ska du vara medveten om att vi i vissa fall kan ha rätt till fortsatt behandling, se avsnitt 5.3. I sådana fall kommer vi att meddela dig om att behandlingen fortsätter.

Om du vill ta tillbaka ditt samtycke, kontakta oss på [email protected].

5.8.Rätten att framföra klagomål

Du har när som helst rätt att framföra ett klagomål hos Datatilsynet (myndigheten för dataskydd), Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K, Danmark gällande vår behandling av dina personuppgifter.

6.Radering av personuppgifter

Uppgifter som vi har samlat in i samband med ditt samtycke till att få marknadsföringsmaterial via e-post och post kommer att raderas om du tar tillbaka ditt samtycke, såvida vi inte har rätt till fortsatt behandling, se paragraf 2.

Vi kommer på din begäran att radera uppgifter som vi har samlat in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev. Du har möjlighet av säga upp din prenumeration genom att svara på våra nyhetsbrev och begära detta. Då raderas alla dina personuppgifter automatiskt.

7.Datasäkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att personuppgifter inte oavsiktligt eller uppsåtligt förstörs, förloras, ändras eller begränsas och att de inte hamnar hos obehöriga personer eller missbrukas.

Endast personal som har ett verkligt behov av att komma åt dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har rätt till åtkomst.

8.Kontaktinformation

C.C.JENSEN är registeransvarig för personuppgifter som samlas in i enlighet med avsnitt 2.1. Om du har några frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy kan du kontakta

finansdirektör Jimmi Madsen på [email protected]

9.Ändringar i personuppgiftspolicyn

Du kan när som helst läsa vår aktuella personuppgiftspolicy på vår webbplats.

_______________________________________ 

Vi använder cookies

I likhet med de flesta webbplatser och onlinebutiker använder även vi cookies.

Översikt över innehållet på denna sida:

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som sparas av din dator varje gång du besöker en webbplats. Cookies lagrar information som förbättrar din användarupplevelse eller ger webbplatsägaren information om ditt besök.

Cookies kommer till exempel ihåg vad du har lagt i din varukorg under ditt besök i en onlinebutik.

Cookies är således INTE skadliga eftersom de helt enkelt innehåller information för att förbättra din användarupplevelse eller för att webbplatsägaren ska få information om ditt besök. Virus sprids inte via cookies.

Kan cookies avaktiveras?

Svaret är ja.

Med det kan emellertid påverka ditt surfande på nätet.

De flesta webbplatser använder cookies i det ena eller andra syftet. Om du avaktiverar cookies kommer du att märka att din användarupplevelse försämras eftersom dina inloggningsuppgifter och annan information som du har angett inte sparas när du lämnar en webbsida och sedan återvänder.

Dessutom kommer vissa funktioner inte att fungera om du avaktiverar eller raderar cookies. På många webbplatser och webbsidor kommer du inte ens att kunna logga in eller utföra köp.

Vi använder följande cookies

Det finns olika typer av cookies.

  • Cookies som vanligtvis raderas när du stänger din webbläsare (sessionscookies)
  • Cookies som lagras på din enhet under en viss tid (beständiga cookies)

Sessionscookies lagras tillfälligt i RAM-minnet medan beständiga cookies sparas på din hårddisk.

Man skiljer även mellan förstapartscookies och tredjepartscookies

  • Förstapartscookies ställs in av webbsidan du besöker
  • Tredjepartscookies ställs in av tredje part, t.ex. Google Analytics, om webbsidan som du besöker har plugin-program från tredje part.

De cookies som används på denna webbplats finns i listan nedan.

Vi använder följande sessionscookies:

Så här raderar du cookies

Om du villa radera alla cookies på din dator kan du på de flesta webbläsare göra det via genvägen CTRL + SHIFT + Delete.

Om detta inte fungerar på ditt system kan du använda följande länk, beroende på vilken webbläsare du använder: