PTU 15/25 hydraulik

 

PTU 15/25 hydraulik är ett offlineoljefiltreringssystem som kombinerar kontinuerlig vattenseparation med oljefiltrering och används för:

 • hydrauloljor
 • smörjoljor
 • växellådsoljor
 • smörjoljor för turbiner

PTU 15/25 avskiljer vatten, partiklar och oljenedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, harts/slam, avlagringar).

PTU 15/25 filterseparator har manuellt utsläpp för avloppsvatten och finns i en mängd olika varianter inklusive förvärmare, dropplåtar och kontrollskåp. Tryckfallet kan övervakas på en manometer på filtrets ovansida. 

PTU 15/25 hydraulik har en CJC®-filterinsats av typen BLA 15/25 och en separat sekundär coalescer.   

PTU 15/25 hydraulik lämpar sig för:

 • Hydraulsystem
 • Matarpumpar till pannor
 • Ångturbiner
 • Växellådor med risk för vatteninträngning 
 • (t. ex. stenkrossar eller styrpropellrar)
 • Smörjolja för etiketteringsmaskiner
 • och liknande industri- och sjöfartsanläggningar 
 • där vatteninträngning är vanligt förekommande

Specialfunktion 
Konvertering av HDU 15/25 till PTU 15/25
HDU 15/25 är utformat som ett modulsystem och går att konvertera till en PTU 15/25-enhet genom att ett separat koalesatorhus monteras och insatstypen ändras till BLA 15/25. Den här processen ändrar metoden för vattenseparation från absorbering till koalescering, vilket lämpar sig för stora mängder vatten och ger en minskning av underhållskostnaderna.      

Produktblad

PTU1525_HYDRAULIC_PSST1016UK

Brochures & Guides

Filter Separator brochure