lindningskopplare

 
Lindningskopplarna står för elproduktionens flexibilitet. De är mekaniska omkopplare som ändrar transmissionshastigheten för att kompensera för spänningsvariationer, och eftersom omkopplingarna sker tusentals gånger per år utsätts oljan i en lindningskopplare för stora mängder kolpartiklar. Detta kan leda till överslag, oväntade fel och driftavbrott. Eftersom strömförsörjningen upphör utan lindningskopplaren måste oljan i den hållas ren, torr och fri från oxidationsrester. 

Utmaning
Om lindningskopplarens olja inte hålls ren, torr och fri från oxidationsrester kommer slam att försämra dess effektivitet samtidigt som kondens från oupphörliga temperaturfluktuationer gradvis ökar vatteninnehållet i oljan vilket kan leda till sotbildning. Lindningskopplaren kan sluta fungera vilket kräver kostsamma reparationer. Under tiden levereras ingen ström till nätet och det finns risk att drabbas av viten. I värsta fall finns risk för överslag som kan innebära fara. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Optimera kraftverkets tillgänglighet
  • Minska risken för dyra reparationer av lindningskopplare
  • Minska risken för oförutsedda maskinhaverier, strömavbrott och viten 
  • Lägre underhållskostnader och säkerhetsrisker

När du installerar en CJC®-oljefiltreringslösning för din lindningskopplare får du ett oljefilter med utmärkt förmåga att avlägsna smuts, vatten och oxidationsrester. Du sparar inte bara pengar utan får även en mer tillförlitlig utrustning och ökad produktivitet för din anläggning. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att hålla oljan torr, ren och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från en mängd installationer på lindningskopplare. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade vid många kraftverk jorden runt, och genom att välja CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att lindningskopplaren och dess olja håller länge. Dessutom minskar underhållsbehovet och du slipper oväntade maskinhaverier. 

Dina lösningar
För lindningskopplare kan följande CJC®-systemlösningar användas:

  • Lindningskopplarfilter 1, HPS 15/25
  • Lindningskopplarfilter 2, HPS 27/27

CJC® systemlösningar passar alla lindningskopplare oavsett storlek och ålder. Och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide