Gasturbin – kombinerad smörj- och styrningsolja

 
I gaskraftverk är det smörjningen av lagren på turbinaxeln (huvudcylinder/radiallager/trycklager) som säkerställer optimal turbindrift. Smörjsystemet består vanligtvis av en stor lagringstank, kylenheter som avleder värme från oljan samt pumpar för att cirkulera oljan. Smörjsystemet innehåller en stor oljevolym (ISO VG32) och samma oljetank används ofta även för kontrollsystemet som består av en servostyrd inloppsstyrskovel (IGV) samt regleringsventiler för gas och bränsle. Att hålla oljan i det kombinerade smörj- och kontrollsystemet ren, torr och fri från oxidationsrester är vitalt för hög effektivitet.

Utmaning
Om gasturbinens olja för både smörj- och kontrollsystem inte hålls ren och fri från oxidationsrester riskerar du att behöva utföra mycket dyrbara reparationer eller komponentbyten vilket också innebär driftavbrott för anläggningen. Ventiler som kärvar, lågt lyfttryck för turbinaxeln, höga materialtemperaturer på grund av avlagringar i lageröppningar, förhöjt slitage, sämre prestanda för värmeväxlare och kortare livslängd för oljan är ofta förekommande problem. Om gasturbinen inte fungerar som väntat levereras ingen ström till nätet och detta kan i sin tur innebära risk för viten.   

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Optimera kraftverkets tillgänglighet
  • Minska risken för att gasturbinerna behöver repareras
  • Minska risken för strömavbrott och viten 
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i ditt kombinerade smörj- och kontrollsystem för gasturbiner får du ett oljefiltreringssystem med utmärkt kapacitet för att avlägsna partiklar, oxidation och fukt som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du sparar inte bara pengar utan får även en mer tillförlitlig utrustning och ökad produktivitet för din anläggning. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal gasturbiner. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade på många kraftverk jorden runt. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en turbin som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan till och med övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För kombinerade smörj- och kontrollsystem för gasturbiner kan följande CJC®-systemlösningar användas:

  • Varnish Removal Unit, VRU
  • Oil Contamination Monitor, OCM15

CJC® systemlösningar passar alla kombinerade smörj- och kontrollsystem för gasturbiner oavsett storlek och ålder. Och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Kundberättelser

Gas & Steam Turbine GE 109FA, Lube & Hydraulic Oil, Combined Cycle Single Shaft_CCPO6050
Power Plant USA_Lube & Control Oil, Combined Cycle-Natural Gas Turbine, GE7FA_ASPO6048
ALSTOM-Gas-Turbine-GT8C2_Turbine-Oil, Combined-Heat-and-Power-Plant_ASIN5146

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide