gasturbine – kombineret smøre- og styresystemolie

 
I kraftværker med gasturbiner sørger smøringen af lejerne på turbineakslen (hovedvalse/akseltap/thrusterlejer) for, at turbinen holdes kørende ved optimal drift. Smøringssystemet består oftest af en stor opbevaringstank, kølere til at fjerne varme fra olien og pumper til cirkulation af olien. Olievolumenen i smøringssystemet er høj (ISO VG32) og ofte bruges den samme olietank til styre-/regulatorsystemet, der består af indtagsledeskovleservo (IGV), gasstyreventiler og brændstofstyreventiler. At holde olien i det kombinerede smøre- og styresystem ren, tør og uden oxideringsrester er nøglen til et højt output.

Udfordring
Hvis olien i gasturbinens kombinerede smøre- og styresystem ikke holdes ren og fri for oxideringsrester, risikerer du meget dyre reparationer eller udskiftninger af dele samt nedetid for anlægget. Typiske problemer er ventilfastløbning, lavt løftetryk på på turbineakslen, høje materialetemperaturer som følge af fernis i lejespillerummene, forøget slid, lavere ydeevne af varmevekslerne og kortere olielevetid. Hvis gasturbinen ikke yder godt, leveres der ikke strøm til forsyningsnettet, og i sidste ende kan der opstå risiko for bøder.   

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer kraftværkets driftstid
  • Reducer risikoen for reparationer på gasturbinen
  • Reducer risikoen for strømudfald og bøder 
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit kombinerede smøre- og styreoliesystem i gasturbinen, får du et oliefiltreringssystem med fremragende partikel-, oxiderings og fugtfjernelsesegenskaber og den højeste snavstilbageholdelseskapacitet. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed for udstyret samt et højt output for dit kraftværk. Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er blevet dokumenteret over en lang årrække og i mange gasturbineinstallationer. CJC® Oliefilterløsninger er installeret i mange kraftværker verden over. Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for turbinen, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Og du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til kombinerede smøre- og styresystemer til dampturbiner anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

  • Varnish Removal Unit, VRU
  • Oil Contamination Monitor, OCM15

CJC® Systemløsninger passer til alle kombinerede smørings- og styresystemer i gasturbiner – nye eller gamle. Og vi kan levere verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochurer

Power sector brochure
Clean Oil Guide