gasturbine – kombineret smøre- og styresystemolie

 
I kraftværker med gasturbiner sørger smøringen af lejerne på turbineakslen (hovedleje/aksel/thrusterlejer) for, at turbinen kører optimal med så lille friktion som muligt. Smøresystemet består oftest af en stor opbevaringstank, kølere til at fjerne varme fra olien og pumper til cirkulation af olien, samt for at holde akselløftetrykket. Nogle gasturbiner kombinerer olien i smøresystemet med styre-/regulatorsystemet, der regulerer turbines output og hastighed vha. flere servoventiler. At holde olien i det kombinerede smøre- og styresystem ren, tør og uden oxidationsrester er nøglen til et højt output og problemfri drift.

Udfordring
Hvis olien i gasturbinens kombinerede smøre- og styresystem ikke holdes ren og fri for oxidationsrester, risikerer du meget dyre reparationer af dele samt nedetid for anlægget. Typiske problemer er ventilfastløbning, lavt løftetryk på turbineakslen, for høje temperaturer som følge af fernis/oxidation i lejespillerum og varmevekslerne, forøget slid, og kort olielevetid (2-5 år). Hvis gasturbinen ikke yder eller ikke kan kobles ind når den skal, leveres der ikke strøm til forsyningsnettet, og i sidste ende kan der opstå risiko for bøder.   

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer kraftværkets driftstid
  • Reducer risikoen for reparationer på gasturbinen
  • Reducer risikoen for strømudfald og bøder 
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit kombinerede smøre- og styreoliesystem i gasturbinen, får du et oliefiltreringssystem med fremragende egenskaber til at fjerne oxidationsrester, partikler og fugt, sammen med den højeste snavskapacitet. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed for udstyret samt et højt output for dit kraftværk. CJC® filtrenes effektivitet er blevet dokumenteret over en lang årrække og i mange gasturbineinstallationer verden over. Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for turbinen og dens olie (>10 år), reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Og du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til kombinerede smøre- og styresystemer til dampturbiner anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

  • Varnish Removal Unit, VRU
  • Oil Contamination Monitor, OCM15

CJC® Systemløsninger passer til alle kombinerede smørings- og styresystemer i gasturbiner – nye eller gamle. Og vi kan levere verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Kundecases

Gas & Steam Turbine GE 109FA, Lube & Hydraulic Oil, Combined Cycle Single Shaft_CCPO6050
Power Plant USA_Lube & Control Oil, Combined Cycle-Natural Gas Turbine, GE7FA_ASPO6048
ALSTOM-Gas-Turbine-GT8C2_Turbine-Oil, Combined-Heat-and-Power-Plant_ASIN5146

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide