anläggningsbilar och grävmaskiner


Jordtransporterande utrustning ser till att gruvan kan hålla igång. Anläggningsbilar och grävmaskiner används under extrema förhållanden och har ett antal smörj- och hydraulsystem som måste fungera för att hålla produktionen igång. Mobil utrustning har många olika oljesystem – motorsmörjolja, växellådor, hydraulik, differentialer m.m. Beroende på användningsområde kan problemet vara partikelförorening, sot, oljeoxidation eller avlagringar.

Det hör till exempel till vanligheterna att byta motorsmörjolja med 250–350 timmars intervall, hydraulolja var 5 000:e timme (ibland oftare än så) och trots detta få problem med hydraulpumparna. Tvånget att byta motorsmörjolja var 250:e timme leder till allvarliga konsekvenser för den dagliga driften. Intervallet kan faktiskt utökas till 1 500 timmar genom att oljan hålls ren och torr och genom att förstadierna till oxidation avlägsnas med CJC® offline-oljefilter. Oljan i hydraulsystem, drev, differentialer och motorer kan hålla upp till fem gånger längre och komponentslitaget kan hållas på miniminivå.  

Utmaning
Industrin behöver anläggningsbilar och grävmaskiner som klarar av att gå för fullt trots att de utsätts för extremväder, dammiga miljöer och kraftiga vibrationer. För att kunna öka effektiviteten använder OE-tillverkare allt mer sofistikerade och känsliga komponenter, till exempel common rail-dieselmotorer som körs med högt tryck. De har dessutom en mycket känslig insprutning vilket skärper kraven på ännu renare smörjsystem. Oljan innehåller ofta mycket höga partikelvolymer vilket leder till frekventa byten av filterinsatser om deras smutskapacitet är dålig. Förslitningspartiklar, damm och kondens i oljan påskyndar oljenedbrytning vilket leder till tillförlitlighetsproblem och förlorad produktion.

Detta åtgärdas i de flesta fall genom att byta olja ofta. När det gäller motorsmörjolja är det vanligast förekommande oljebytesintervallet 250 timmar för tyngre anläggningsbilar. Detta intervall kan utökas till 1 500 och vid den tidpunkten håller sig oljan fortfarande inom specifikationerna och slitaget är normalt. Faktum är att slitaget är mindre än vid användning av OEM-leverantörens inline-filtrering. Liknande mönster kan ses för hydraulsystem, differentialer, hjulmotorer – faktiskt för allting som har ett smörjsystem.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • 18 000 timmar för insprutning
  • 1 500 timmar för motorsmörjolja
  • 10 000 timmar för hydraulolja
  • 15 000 timmar för differentialer
  • Minska reservdelsanvändningen med upp till 60 %
  • Fördubbla livslängden innan större renoveringar
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier, reparationer och underhåll

Det är möjligt att få smörj- och hydraulolja att hålla 4–5 gånger längre utan att riskera utrustningen. När du installerar ett CJC® offline-oljefilter på din anläggningsbil eller grävskopa är brukstider på 10 000 timmar för hydraulolja, 1 500 för motorsmörjolja, 18 000 timmar för insprutning och 15 000 timmar för differentialolja inte ovanliga. Oljeprov kommer att visa att oljan uppfyller tillverkarens rekommendationer och dessutom minskar komponentslitaget vilket förlänger maskinens livslängd, som ibland kan bli upp till 10 gånger så lång. Föreställ dig att du kan använda motorsmörjolja i 1 500 timmar och insprutningen i 18 000 timmar. Vad skulle det innebära för din verksamhet? CJC®-oljefiltren är välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad från tusentals industriella installationer – många av dem i krävande gruvmiljöer.  

Dina lösningar
För anläggningsbilar och grävskopor kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla anläggningsbilar och grävskopor oavsett oljevolym. I nära samarbete med vår tekniska avdelning hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen. 

Kundberättelser

Haul Truck, Caterpillar 794AC, Hydraulic Oil_CCMI4023
Haul Truck, Komatsu 830E, Hydraulic Oil, Brazil_CCMI4024

Brochures & Guides

Mining sector brochure
Clean Oil Guide