dumpere og gravemaskiner


Graveudstyret sørger for, at minerne holdes kørende. Dumpere og gravemaskiner arbejder under ekstreme betingelser, og de er alle udstyret med smørings- og hydrauliksystemer, der skal fungere for at holde produktionen kørende. Mobilt udstyr har mange forskellige oliesystemer – motorsmøreolie, gearkasser, hydraulik, differentialer osv. Afhængigt af den specifikke applikation kan problemet være partikelforurening, sod, oxidering af olien eller fernis.

Eksempelvis er det almindeligt at skifte motorsmøreolien for hver 250-350 timer, eller hydraulikolien for hver 5.000 timer – og nogle gange oftere – og stadig opleve problemer med hydraulikpumperne. Det har en betydelig indvirkning på den daglige drift, når motorsmøreolien skal skiftes for hver 250 timer. Dette kan faktisk forlænges til hver 1.500 timer ved at holde olien ren og tør og fjerne forstadierne til oxidering ved hjælp af CJC® Offline Oliefilter. Olien i de hydrauliske systemer, gear, differentialer og motorer kan holde op til 5 gange længere, og sliddet på komponenterne vil være på et minimum.  

Udfordring
Industrien kræver højere driftsydelse og kraft fra dumpere og gravemaskiner, mens de udsættes for ekstremt vejr, støvede omgivelser og høje vibrationer. For at øge driftsydelsen bruger OEM-producenterne mere sofistikerede og følsomme komponenter – eksempelvis High Pressure Common Rail Diesel-motorer med meget følsomme dyser – dette understreger behovet for endnu renere smøringssystemer. Partikelforureningen i olien er ofte meget høj, hvilket resulterer i hyppige filterindsatsudskiftninger, hvis snavstilbageholdelseskapaciteten er lav. Slidpartikler, støv og kondens i olien fremskynder olienedbrydningen, hvilket fører til problemer med driftssikkerheden og produktionstab.

Den typiske afhjælpende foranstaltning er at skifte olien ofte – i tilfælde af motorsmøreolie er det oftest sete olieskiftinterval 250 timer for heavy duty-dumpere. Dette kan forlænges til 1.500 timer, og olien er stadig inden for specifikationerne, og slidudviklingen er normal. Faktisk er sliddet mindre end med standard OEM-leveret in-line filtrering. Lignende eksempler kan ses på hydrauliksystemer, differentialer, hjulmotorer – faktisk på alle smøringssystemer.

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • 18.000 timer på indsprøjtningsdyser
  • 1.500 timer på motorsmøreolie
  • 10.000 timer på hydraulikolie
  • 15.000 timer på differentialer
  • Reducer reservedelsforbruget med op til 60 %
  • Fordobl levetiden inden store eftersyn
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud, reparationer og vedligeholdelse

Levetiden for smøreolien og hydraulikolien kan forlænges med en faktor 4-5, uden at det udgør en risiko for udstyret. Når du installerer et CJC® Offline Oliefilter på din dumper eller gravemaskine, er det normalt at opnå 10.000 timer på hydraulikolie, 1.500 timer på motorsmøreolie, 18.000 timer på dyser og 15.000 timer på differentialeolie. Olieprøver vil vise, at olien forbliver inden for producentens anbefalinger, og sliddet på komponenterne reduceres også, hvilket dermed forlænger maskinens levetid – nogle gange op til 10 gange. Forestil dig, at du kunne opnå 1.500 timer på motorsmøreolie og 18.000 timer på diesel indsprøjtningsdyserne. Hvad ville dette gøre for din drift? CJC® Oliefiltre har vist dokumenterede resultater i forhold til at holde olien ren, tør og uden oxideringsrester i flere tusinde industrielle installationer – hvoraf mange findes i hårde minedriftsmiljøer.  

Dine løsninger
Til dumpere og gravemaskiner anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til alle dumper- og gravesystemer uanset olievolumen. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning – i tæt samarbejde med vores tekniske organisation. 

Kundecases

Haul Truck, Caterpillar 794AC, Hydraulic Oil_CCMI4023
Haul Truck, Komatsu 830E, Hydraulic Oil, Brazil_CCMI4024

Brochures & Guides

Mining sector brochure
Clean Oil Guide