hydrauliske presser


Hydrauliske presser er komplekse produktionsmaskiner, og pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde en høj produktion og kvalitet af de færdige varer. Der bruges en lang række hydrauliske komponenter, såsom pumper og proportionalventiler, til at sikre, at pressen yder optimalt. De høje hydraulikolietryk og små tolerancer i komponenterne gør det yderst vigtigt, at olien holdes ren og tør og fri for oxidationsrester.

 

Udfordring
Det er en meget risikabel strategi kun at benytte sig af in-line filtre i hydraulikpresser. Ved at gøre dette risikerer hydraulikpressen at blive udsat for mange partikler i varierende størrelse, der kan føre til omkostningstung nedetid, driftstab i produktionen og produkter af lavere kvalitet. Hvis olien i det hydrauliske system ikke er ren, risikerer du ekstra slid på de hydrauliske komponenter og uplanlagte standsninger, der påvirker produktionen. En hydraulikpumpes ydelse kan falde med 20 %, når olien er beskidt. Hvis du ikke holder olien fri for oxidationsrester, risikerer du, at olien får en meget kortere levetid samt hængende ventiler under opstarten. Alt dette fører til mere nedetid og højere driftsomkostninger. 

 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder din hydraulikpresse driftsklar
  • Opretholder høj processtabilitet og ydelse
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse
  • Sikrer lang levetid for dyre komponenter i hydrauliksystemet
  • Forlænger hydraulikoliens levetid med en faktor 3-4

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på din hydraulikpresse, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavskapacitet, der er egnet til systemer med højt partikelnivea eller oxidationsrester. På denne måde behøver du ikke stoppe produktionen alt for ofte for at servicere oliefilteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefiltre kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange hydraulikpresseinstallationer. Når du vælger et CJC® Oliefilter, sikrer du en lang levetid for hydraulikkomponenterne, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og undgår uplanlagte nedbrud.  Hydraulikoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4, og du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

 

Dine løsninger
Der anvendes mange størrelser af CJC® Oliefiltre til hydraulikpressesystemer:

 

CJC® Systemløsninger passer til alle hydraulikpresser, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide