hydrauliska pressar


Hydrauliska pressar är mycket komplicerade maskiner, och tillförlitlig utrustning är absolut nödvändig för att hålla en hög produktionstakt. En mängd hydrauliska komponenter, till exempel pumpar och proportionalventiler, används för att få pressen att fungera optimalt. Komponenterna i hydraulsystemen har mycket små toleranser, vilket innebär att det är mycket viktigt att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester.

 

Utmaning
Att enbart förlita sig på inline-filter i hydraulpressen är en riskfylld strategi. Om man gör detta finns risk för att den hydrauliska pressen utsätts för mängder av partiklar i olika storlekar som kan leda till kostsamma driftavbrott, reducerad effektivitet och försämrad produktkvalitet. Om oljan i hydraulsystemet inte hålls ren riskerar du överdrivet slitage på de hydrauliska komponenterna och oväntade maskinhaverier med produktionsstopp som konsekvens. Hydraulpumpens effektivitet kan minska med 20 procent på grund av smutsig olja. Om du inte håller oljan fri från oxidationsrester kan dess livslängd förkortas avsevärt och som följd kan ventilerna kärva under uppstart. Allt detta leder till längre driftavbrott och högre driftskostnader. 

 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håller din hydrauliska press i form
  • Försäkra dig om god stabilitet och effektivitet för dina processer
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll
  • Ser till att dyra hydrauliska systemkomponenter håller länge
  • Få hydrauloljan att hålla 3–4 gånger längre

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i din hydrauliska press får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpat för system med höga nivåer partiklar och oxidationsrester. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på oljefiltren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal hydrauliska pressar. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om hydrauliska komponenter som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oplanerade stillestånd.  Oljan kan hålla 3–4 gånger längre och du kan till och med övervaka systemets skick från det centrala kontrollrummet med hjälp av vår partikelräknare (OCM).

 

Dina lösningar
CJC®-oljefilter i många olika storlekar används för systemen i hydrauliska pressar:

 

CJC® systemlösningar passar alla hydrauliska pressar och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide