vindkraftsväxellåda

 

 
System
Växellådan är vindkraftverkets hjärta. Det är den som omvandlar rotoraxelns låga hastighet till hög hastighet på generatorsidan. Den komplicerade konstruktionen med drev och lager är känslig för partiklar och fukt. Med tanke på kombinationen av smörjmedel med hög viskositet (ISO VG 320) och den höga belastningen på komponenter och hårda miljöer blir det ännu viktigare att hålla vindkraftsväxellådans olja ren och torr.

 

Utmaning
Om smörjoljan för vindkraftsväxellådan inte hålls ren och torr riskerar du att behöva utföra dyra reparationer eller komponentbyten vilket leder till driftavbrott och eventuellt även viten för att nätleveranserna inte upprätthålls. Förorenad olja håller inte särskilt länge och kan behöva bytas ut i förtid. Det går bara att få oljan att hålla länge genom att kontinuerligt avlägsna slitagepartiklar och oxidationsprodukter från oljan. När det gäller service av oljefilter blir det ofta väldigt dyrt med extraordinära utbyten av igensatta inline-filterinsatser eftersom vindkraftverken ofta är lantligt belägna. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Optimera tillgänglighet och drifttid
  • Minska risken för kostsamma växellådsreparationer
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier 
  • Lägre underhållskostnader
  • Kort sagt: skydda dina tillgångar och optimera produktionskostnaden

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för din växellåda får du det oljefilter som erbjuder största möjliga smutskapacitet samtidigt som du kan iaktta normala serviceintervall och slipper underhålla oljefiltren så ofta. CJC®-oljefiltren är välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsprodukter, något som har dokumenterats väl under många år från tusentals installationer i vindkraftsväxellådor. När du väljer CJC®:s offline-oljefilter försäkrar du dig om att växellådan och smörjmedlet håller länge, och du kan därmed reducera underhållet och slippa drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan till och med övervaka systemets skick på distans med CJC® Oil Contamination Monitor, OCM15.

Dina lösningar
För vindkraftsväxellådor kan följande CJC® offline-oljefilterlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla växellådor oavsett märke, och vi kan leverera kundanpassade CJC®-filterinsatser enligt specifikation. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja en optimal lösning baserat på aktuell typ av kraftverk, smörjmedel och driftsförhållanden.

 

Artiklar

WIND_Monitoring 10 WTG oils online

Brochures & Guides

Wind  sector brochure
Clean Oil Guide