smörjolja för ångturbiner

 
I ett ångkraftverk är ångturbinen den allra viktigaste komponenten i och med att den står för kraftverkets produktion. Den heta ångan kan produceras med kol, fossila bränslen, kärnkraft eller ångtrycksturbiner. Smörjsystemet för ångturbinerna är vanligen kraftverkets största oljesystem och kan innehålla upp till 40 000 liter ISOVG46-olja. Systemet är känsligt för vatten, oxidationsrester och partiklar i oljan. Därför måste oljan i smörjsystem för ångturbiner hållas ren och torr.

Utmaning
Om oljan i smörjsystemet för ångturbiner inte hålls ren och torr riskerar du att behöva utföra dyra reparationer och utbyten vilket leder till driftavbrott för anläggningen. Det största problemet med smörjolja för ångturbiner är vatteninträngning på grund av läckande labyrinttätningar, men även kondensvatten i tanken och partiklar är en utmaning. För nya turbiner innebär inkörningsfasen att partikelhalten i oljan ökar vilket kan leda till omedelbart slitage om partiklarna inte avlägsnas med en effektiv metod. Om ångturbinen inte fungerar som väntat levereras ingen ström till nätet och detta kan i sin tur innebära risk för viten.   

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Optimera kraftverkets tillgänglighet
  • Minska risken för att ångturbinerna behöver repareras
  • Minska risken för oförutsedda maskinhaverier, strömavbrott och viten 
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i ditt smörjsystem för ångturbiner får du ett oljefiltreringssystem med utmärkt kapacitet för att avlägsna vatten som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Detta innebär ekonomiska besparingar och bättre tillförlitlighet för utrustningen och i slutändan högre produktion. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal smörjsystem för ångturbiner. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade på många kraftverk jorden runt. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en turbin som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan till och med övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För smörjsystem för ångturbiner kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla ångturbiner oavsett storlek och ålder. Och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Kundberättelser

Urban Waste Management Plant_Steam Turbine, Lube Oil, Siemens SST-400,65 MW_ASPO6051

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide