smörjolja och styrningsolja för vattenturbiner


I vattenkraftverk hanteras oljan i vattenturbinen som ett kombinerat system som smörjer de koniska kugghjulen och dessutom levererar olja till hydraulikkontrollen. Turbinen är den allra viktigaste komponenten i och med att den står för kraftverkets produktion. Huvudsmörjsystemet är vanligen kraftverkets största oljesystem och är känsligt för vatten, oxidationsrester och partiklar i oljan. Därför måste smörj- och styrningsoljan för vattenturbiner hållas ren och torr.

Utmaning
Om smörj- och styrningsoljan för vattenturbinen inte hålls ren och torr riskerar du att behöva utföra dyra reparationer eller komponentbyten vilket leder till driftavbrott för anläggningen. Huvudproblemet med vattenturbinens smörj- och styrningsolja är vatteninträngning. Föroreningar på grund av nötning i växellådan kan därför orsaka fel i kontrollsystemen. Eftersom vattnet som driver vattenturbinen är ganska kallt uppstår ofta kondens i oljan. För nya turbiner innebär inkörningsfasen att partikelhalten i oljan ökar vilket kan leda till omedelbart slitage om partiklarna inte avlägsnas med en effektiv metod. Om vattenturbinen inte fungerar som väntat levereras ingen ström till nätet och detta kan i sin tur innebära risk för viten.   

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Optimera kraftverkets tillgänglighet
  • Minska risken för att vattenturbinerna behöver repareras
  • Minska risken för oförutsedda maskinhaverier, strömavbrott och viten 
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefiltreringslösning i vattenturbinens smörj- och kontrollsystem får du ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna vatten. Du sparar inte bara pengar utan får även en mer tillförlitlig utrustning och ökad produktivitet för din anläggning. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal smörjsystem för vattenturbiner och kontrollsystem. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade på många kraftverk jorden runt. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en turbin som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan till och med övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För smörj- och kontrollsystem på vattenturbiner kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla smörj- och kontrollsystem för vattenturbiner oavsett storlek och ålder. Och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide