produkter

 

Vores CJC™ Produktsortiment rummer løsninger til systemer, der indeholder fra 2 liter til over 200.000 liter olie-/væsketyper - til sikring af ren olie:

Filterindsatse

Snavs- & vand-kapacitet på op til 4 liter pr. indsats, 3 µm absolut

Finfiltre

Snavs- & vand-kapacitet på op til 4 liter pr. indsats, 3 µm absolut

Filterseparatorer

Fjernelse/udskillelse af vand, fjernelse af partikler & oxidation

Gear Flushing

Flushing & Oliefiltrering til vindmøllegear-kasser - i ét system

Varnish Removal Unit

Removal of contaminants from oil in Gas & Steam Turbines

Heavy Duty Filters

For mobile mining equipment working under severe conditions

Desorberes

Fjernelse af store mængder vand fra emulgerede olier

Måleudstyr

Oil Contamination Monitoring OCM med partikeltæller

Ionbyttefilter

Fjernelse af syre, reduktion af TAN, forbedring af resistivitet & overfladespænding

Oil Absorb Systemer

Fjernelse af olie fra lænsevand, poleringssystemer

Oil Absorb PreConditioners

Forbehandling af lænsevand og andre typer proces-eller spildevand

Renseborde

Rensning af maskindele

Reservedele

Til brug i offline oliefiltrerings-systemer

CJC™ Oliefiltreringssystemer er ideelle til olie-/væsketyper så som:
dieselolier • dieselbrændstoffer • motorsmøreolier • gasolier • gearolier •  varmetransmissionsolier • honingolier • hydraulikolier • smøreolier • køleolier • valseolier  • syntetiske gearolier • turbinesmøreolier • vandglykoler.