produkter – CJC® oliefiltreringssystemer

Den globale leder inden for offline oliefiltrering – C.C.JENSEN – med 70 års erfaring i fremstilling af oliefiltrerings- og rensningssystemer. Vi designer og producerer CJC® offline oliefiltre og CJC® Online Condition Monitoring-løsninger til alle former for produktionssystemer inden for industri, skibsfart, minedrift, el og vind. Vores oliefiltreringssystemer er designet til at reducere olie- og energiforbrug gennem olierensning. Vores oliefiltre sikrer, at olien er dokumenteret ren og tør i dit produktionsudstyr, uanset om den indeholder 10 liter eller 200.000 liter olie eller endnu mere. Vores systemer leverer kontinuerlig oliefiltrering 24/7/365 og er ikke systemkritiske, så maskiner behøver f.eks. ikke at blive lukket ned, når CJC® filterindsatser udskiftes.

Reducer maskinnedetid med olierensning

CJC® oliefiltre fjerner kontinuerligt partikler, vand, syre og olienedbrydningsprodukter fra alle typer olier og væsker, herunder hydraulikolie, smøreolie, gearolie, motorsmøreolie, marinedieselolie (MDO), marinegasolie (MGO), varmeoverførselsolie, slibeolie, bratkølingsolie, rulleolie, vaskeolie, syntetisk gearolie, turbinesmøreolie, fosfatesterolie, on-load viklingskoblerolie, vand-glycol og endda bionedbrydelig olie og miljøacceptable smøremidler (EAL). Dette reducerer olie- og energiforbrug og maskinnedetid.

Dine fordele med CJC® offline oliefiltreringssystemer:

  • Mindre slid og færre fejl på komponenter
  • Længere levetid for olie og komponent
  • Længere levetid for inline-filtre
  • Færre olieskift
  • Lavere strømforbrug
  • Færre ikke-planlagte breakdowns
  • Øget tilgængelighed
  • Lavere olievedligeholdelsesomkostninger
  • Mindre miljøbelastning

Betydelige omkostningsbesparelser med oliefiltrering

Ved at investere i vores oliefiltreringssystemer opnår du de laveste omkostninger pr. kilo fjernet snavs og betydelige omkostningsbesparelser med både kortsigtede og langsigtede fordele. For eksempel vil dine inline-oliefiltre og -komponenter få længere levetid. Dine maskiner har brug for mindre hyppige olieskift og reparationer. Du undgår mange af de olierelaterede fejl og nedbrud, der skyldes forurenet olie. Vores CJC® oliefiltre er anerkendt over hele verden som værende meget effektive.

Filterindsatse
Snavs- og vandkapacitet på op til 4 l/pr. indsats, 3 µm absolut

Finfiltre
Fjernelse af partikler og olienedbrydningsprodukter samt absorption af vand

Filterseparatorer
Fjernelse/separering af vand, fjernelse af partikler og olienedbrydningsprodukter

Gear Flushing Unit
Skylning og offline oliefiltrering til vindmøllegearkasser – i ét system

Varnish Removal Unit
Fjernelse af forurening fra olie i gas- og dampturbiner

Heavy Duty Filters
Til mobilt mineudstyr, der arbejder under vanskelige betingelser

Desorbere
Fjernelse af store mængder vand fra emulgeret olie

Overvågningsudstyr
Oil Contamination Monitoring OCM (olieforureningsovervågning) med partikeltæller

Ionudvekslingsfilter
Fjernelse af syre, reduktion af TAN, forbedring af resistivitet og overfladespænding

Olieabsorberende systemer
Fjernelse af olie fra lænsevand, poleringssystemer

Oil Absorb PreConditioners
Rensning af lænsevand

Tilbehør
Til anvendelse i offline oliefiltreringssystemer