Produkter – CJC® Oliefiltreringssystemer

C.C.JENSEN er globalt førende med over 65 års erfaring inden for offline oliefiltrering og rensningssystemer. Vi udvikler og fremstiller CJC® Offline oliefiltre og online tilstandsovervågningsløsninger til alle typer oliesystemer i industrien samt i marine-, minedrifts-, energi- og vindsektorerne. Vores løsninger holder dit produktionsudstyr rent og tørt, fra 10 liter og op til 200.000 liter olie – og endda mere end dét. Du får et oliefiltreringssystem, der kører året rundt, døgnet rundt, alle ugens dage. Vores løsninger er ikke-systemkritiske, så det er eksempelvis ikke nødvendigt med nedlukning af maskiner under udskiftning af filterindsatse. 

CJC® Oliefiltre fjerner løbende partikler, vand, syre og olienedbrydningsrester fra alle typer olie og væsker, blandt andet hydraulikolie, smøreolie, gearolie, motorsmøreolie, marinedieselolie (MDO), marinegasolie (MGO), varmeoverførselsolie (hedolie), finslibningsolie, hærdningsolie, valsningsolie, vaskeolie, syntetisk gearolie, turbinesmøreolie, styrevæske (fosfatester), transformer- og viklingskoblerolie, vandglykoler og endda bionedbrydelig olie/miljømæssigt acceptable smøremidler (EAL). 

Dine fordele ved installation af et CJC® Oliefilter:

Filterindsatser
Snavs- og vandkapaciteter på op til 4 L/pr. indsats, 3 µm absolut

Finfiltre
Fjernelse af partikler og olienedbrydningsprodukter samt absorption af vand

Filterseparatorer
Fjernelse/separering af vand, fjernelse af partikler og olienedbrydningsprodukter

Gear Flushing Unit
Skylning og offline oliefiltrering til vindmøllegearkasser – i ét system

Varnish Removal Unit
Fjernelse af forurening fra olie i gas- og dampturbiner

Heavy Duty Filters
Til mobilt mineudstyrsarbejde under vanskelige forhold

Desorbers
Fjernelse af store mængder vand fra emulgeret olie

Overvågningsudstyr
Oil Contamination Monitoring OCM (olieforureningsovervågning) med partikeltæller

Ionudvekslingsfilter
Fjernelse af syre, reduktion af TAN, forbedring af resistivitet og overfladespænding

Oil Absorb Systems
Fjernelse af olie fra lænsevand, rensningssystemer

Oil Absorb PreConditioners
Behandling af lænsevand

Tilbehør
Til anvendelse i offline oliefiltreringssystemer

Significant cost savings

With an investment in our oil filtrations you will achieve the chiepest cost per kilo dirt removed and achieve a significant cost saving because off all the measurable short term and long term benefits. Your in-line oil filters and components will reach a longer lifetime with offline oil filtration. You will also experience the benefits of an ongoing machine that does not need oil changes and repairments as frequently. You will avoid a lot off all oil related failures and breakdowns that are caused by contaminated oil. Our Oil Filters are well recognized around the world as highly efficient.

Environmental reduction

Another benefit is the environmental reduction of energy and oil consumption. The waste of oil due to contamination will be reduced. Our Oil Filter Inserts are made of 100% sustainable resources and our products are developed for different industries as mining industry, ship-owners, wind turbine gearboxes etc. The oil filters will help your industry to save oil and save time spend on unnecessary maintenance. Our oil systems are offline oil filtration systems and separated from your main system, so they will still be working if your own oil filter system shuts down.

The CJC® Filter Inserts can be used for almost all oil types. Let an expert help you to get the best solution for your industry.