Produkter – CJC® Oliefiltreringssystemer

 

C.C.JENSEN er globalt førende med over 65 års erfaring inden for offline oliefiltrering og rensningssystemer. Vi udvikler og fremstiller CJC® Offline oliefiltre og online tilstandsovervågningsløsninger til alle typer oliesystemer i industrien samt i marine-, minedrifts-, energi- og vindsektorerne. Vores løsninger holder dit produktionsudstyr rent og tørt, fra 10 liter og op til 200.000 liter olie – og endda mere end dét. Du får et oliefiltreringssystem, der kører året rundt, døgnet rundt, alle ugens dage. Vores løsninger er ikke-systemkritiske, så det er eksempelvis ikke nødvendigt med nedlukning af maskiner under udskiftning af filterindsatse. 

CJC® Oliefiltre fjerner løbende partikler, vand, syre og olienedbrydningsrester fra alle typer olie og væsker, blandt andet hydraulikolie, smøreolie, gearolie, motorsmøreolie, marinedieselolie (MDO), marinegasolie (MGO), varmeoverførselsolie (hedolie), finslibningsolie, hærdningsolie, valsningsolie, vaskeolie, syntetisk gearolie, turbinesmøreolie, styrevæske (fosfatester), transformer- og viklingskoblerolie, vandglykoler og endda bionedbrydelig olie/miljømæssigt acceptable smøremidler (EAL). 

Dine fordele ved installation af et CJC® Oliefilter:

  • Mindre slid og færre fejl på komponenter
  • Længere levetid for olie og komponenter
  • Længere levetid på inline trykfiltre
  • Øget maskin oppetid/produktion
  • Færre olieskift
  • Færre uplanlagte nedbrud
  • Lavere olievedligeholdelsesomkostninger
  • Mindre miljøbelastning

Significant cost savings

By investing in our oil filtration systems, you will achieve the lowest cost per kilo of dirt removed and significant cost savings, with both short- and long-term benefits. For example, your in-line oil filters and components will have longer lifetimes. Your machinery will need less frequent oil changes and repairs. You will avoid many of the oil-related failures and breakdowns caused by contaminated oil. Our CJC® Oil Filters are recognised around the world as being highly efficient.

Filterindsatser
Snavs- og vandkapaciteter på op til 4 L/pr. indsats, 3 µm absolut

Finfiltre
Fjernelse af partikler og olienedbrydningsprodukter samt absorption af vand

Filterseparatorer
Fjernelse/separering af vand, fjernelse af partikler og olienedbrydningsprodukter

Gear Flushing Unit
Skylning og offline oliefiltrering til vindmøllegearkasser – i ét system

Varnish Removal Unit
Fjernelse af forurening fra olie i gas- og dampturbiner

Heavy Duty Filters
Til mobilt mineudstyrsarbejde under vanskelige forhold

Desorbers
Fjernelse af store mængder vand fra emulgeret olie

Overvågningsudstyr
Oil Contamination Monitoring OCM (olieforureningsovervågning) med partikeltæller

Ionudvekslingsfilter
Fjernelse af syre, reduktion af TAN, forbedring af resistivitet og overfladespænding

Oil Absorb Systems
Fjernelse af olie fra lænsevand, rensningssystemer

Oil Absorb PreConditioners
Behandling af lænsevand

Tilbehør
Til anvendelse i offline oliefiltreringssystemer