fiskefartøjer – stævnrør

 
Stævnrøret overfører energi fra motoren til drivskruen. Agterpakningerne, stævnpakningerne og lejerne er kritiske komponenter, der er særligt udsatte for indtrængen af havvand og slid som følge af forurening i smøringssystemerne.

Udfordring
Der er risiko for, at drivskruepakningerne og -lejerne bliver beskadiget, hvis olien ikke holdes fri for havvand, partikler og oxideringsrester. Der trænger vand igennem drivskruepakningerne som følge af slid og akselskruens bevægelse. Havvand forårsager korrosion og øger slidhastigheden på lejer og pakninger. Sand og silt kan forårsage abrasioner på skibe, der sejler på lavt vand. For nogle Environmentally Acceptable Lubricants (EAL) kan vandforurening endda resultere i syrer i olien, og udskiftning af al olie i systemet er meget omkostningstungt. I værste tilfælde kan fiskefartøjet ikke manøvreres, og du risikerer at miste fiskeudstyr og fangst. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Reducer risikoen for offhire
  • Optimer driftsydelsen
  • Reducer risikoen for reparationer på stævnrøret, uplanlagte nedbrud og behovet for at gå i nøddok
  • Beskyt din investering
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger til olieskift

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit stævnrørssystem, får du et oliefilter med fremragende vand-, snavs- og oxideringsfjernelsesegenskaber og den højeste snavstilbageholdelseskapacitet. Der er ikke længere risiko for, at du skal udskifte dyr olie og håndtere store mængder spildolie. Du sparer omkostninger og øger driftssikkerheden. 

Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange stævnrørsinstallationer. CJC® Oliefilterløsninger er installeret på mange fiskefartøjer verden over. 

Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for stævnrørspakningerne, lejerne og olien. Du reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor.

Dine løsninger
Du kan vælge mellem nedenstående løsninger til stævnrørssystemer på fiskefartøjer:

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser stævnrør, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochurer

Marine sector brochure
Clean Oil Guide