hvorfor offline filtrering?

 

For mere information, kontakt et af vore CCJ datterselskaber eller CCJ Distributører

Fordele ved offline filtrering på kort sigt:

 • Lavere samlede filtreringsomkostninger (50-80%) 
 • Reduceret vedligeholdelse af udstyr 
 • Minimale installationsomkostninger 
 • Minimal uddannelse er nødvendig for driften 
 • Ingen driftsstop er nødvendig ved skift af komponenter

Fordele af offline filtrering på lang sigt:

 • Forlænget levetid af komponenterne 
 • Forlænget levetid af olien 
 • Forlænget levetid af  in-line filtret
 • Reducerede driftsstop på grund af fejl på udstyret
 • Mindre miljøpåvirkning

CJC® Olievedligeholdelses-systemets egenskaber: 

 • Kompakt, uafhængigt, og helt adskilt fra hovedsystemet, med egen pumpe og motor 
 • Kan operere 24 timer i døgnet, selv når det primære system er lukket ned. 
 • Filterindsatsen udnytter dybdefiltrering og konsekvent tæthed til at yde finfiltrering og har en normal levetid på 12-18 måneder. 
 • Filterindsatsen har 2,2 kvadratmeter overfladeareal som muliggør det langsomme flow, der er nødvendig for høj finfiltrering. 
 • Filterindsatsen har en stor snavskapacitet; i gennemsnit mellem 5 og 7 kg, hvilket resulterer i omkostningseffektiv drift. 
 • Hovedsystemet behøver ikke at blive lukket ned for at skifte filterindsats.

Den bedste måde at vurdere effektiviteten af offline filtrering er ved at udføre en test.  C.C.JENSEN A/S kan nå målbare mål med alle applikationer. 

Brochurer

Clean Oil Guide