hydraulikproducenter


Hydraulikproducenter anvender produktionsanlæg med en høj grad af automatisering, og pålideligt testudstyr er nøglen til at opretholde et højt output og en høj produktkvalitet. Hydrauliske prøvebænke bruges til at teste produkter og sørge for, at de er inden for specifikationerne, men også til at skylle produktet, så det kan leveres som et certificeret rent produkt i overensstemmelse med branchestandarderne. Det er derfor meget vigtigt, at olien holdes ren og tør.

 

Udfordring
Den naturligt høje mængde af metalpartikler fra fremstillingen af de hydrauliske komponenter udgør en reel risiko for producenterne. Hvis partiklerne ikke fjernes effektivt, og systemet ikke skylles på en effektiv måde, kan partiklerne blive sendt videre til kunderne. Dette udgør ikke kun en risiko for beskadigelse af de hydrauliske systemer, hvori de bruges, men det udgør også en forretningsrisiko for producenten. Derudover kan det høje antal partikler også medføre høje omkostninger til udskiftning af filterindsatser for ofte, hvis et inline-trykoliefilter er det eneste tilgængelige filter. Endelig er der risiko for, at prøvebænkens komponenter bryder sammen, hvis oliefilteret ikke renser optimalt, så det er en meget risikabel strategi kun at benytte sig af et in-line filter. 

 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder din prøvebænk driftsklar
  • Opretholder høj processtabilitet og ydelse
  • Garantér og dokumentér produktkvaliteten
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på din prøvebænk, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavskapacitet, der er egnet til systemer med højt partikelniveau. På denne måde behøver du ikke stoppe produktionen alt for ofte for at servicere oliefilteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange hydrauliske og industrielle installationer. Når du vælger CJC® Oliefilter, reducerer du vedligeholdelsesomkostningerne og undgår uplanlagte nedbrud, og du kan optimere og dokumentere produktkvaliteten.  Skylleoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4, og du kan endda overvåge dit systems tilstand fra det centrale overvågningssted ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

 

Dine løsninger
Der anvendes mange størrelser af CJC® Oliefiltre til industrier med hydrauliske dele:

CJC® Systemløsninger passer til alle hydrauliske prøvebænke, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide