filterindsats LO4D

til smøreolie på firetaktsdieselmotorer, der kører på MIDDELSVÆR brændselsolie

 

ANVENDELSE
Den originale CJC® Filterindsats LO4D er ideel til filtrering af SAE30- og SAE40-smøreolie til firetaktsdieselmotorer, der kører på middelsvære brændselsolier, så som:

  • Gasolie (Marine Gas Oil; MGO)
  • Dieselolie (Marine Diesel Oil; MDO)

FILTERINDSATS
CJC® Filterindsats LO4D er udviklet til rensning af almindelig motorolie på firetaktsdieselmotorer, der kører på blandet brændstof eller middelsvær brændselsolie. 

CJC® Filterindsats LO4D har velafbalanceret snavskapacitet og høj filtreringseffektivitet, der giver optimal kontrol af forureningsniveauet og fjerner:

  • Forbrændingsrester og sod
  • Slidpartikler
  • Olienedbrydningsrester, oxidation og slam
  • Asfaltener
  • Vand

Omfattende praktisk erfaring har påvist meget lang levetid på indsatsen samt forlænget levetid på smøreolien.

Denne specifikke CJC® Filterindsats LO4D 
må KUN anvendes sammen med nedenstående CJC® Oliefiltre:

 

Produktblade

LO4D for lube oil filtration on 4-stroke diesel engine - DISTILLATE fuels_PSFI3037-UK