PTU2 27/27 diesel

 

PTU2 27/27 Diesel er et oliefiltreringssystem, der kombinerer kontinuerlig vandudskilning med filtrering for fjernelse af partikler, slam, bakterievækst og vand fra dieselolie.

PTU2 27/27 Filterseparator fås med enten automatisk eller manuel vandudlader. Filterseparatorer med automatisk vandudlader har som standard kontrolboks til overvågning. Trykfaldet kan overvåges via et manometer på toppen af filteret og med en pressostat.

PTU2 27/27 Filterseparator benytter en CJC® Filterindsats, samt et coalescer-element. Filtret fås i en række konfigurationsdesigns, herunder forvarmer, spildbakke, tank og kontrolbokse.

PTU2 27/27 Diesel er ideel til:

  • Gasolie og marinediesel i skibe 
  • Lagertanke
  • Hoved- og hjælpemotorer
  • Nødgeneratorer

Produktblade

PTU2_2727DIESEL_PSST1011UK

Brochures & Guides

Filterseparator brochure