fødevareindustrien


For at få succes som fødevareproducent skal du være konkurrencedygtig og kunne tilbyde produkter af god kvalitet til en rimelig pris. Et højt output og driftssikre maskiner er nøglen til at nå dette mål, så derfor spiller effektive oliesystemer en meget stor rolle. Varmetransmissionsolie eller hedolie bruges ofte til at overføre varme fra et medium til et andet, f.eks. til opvarmning af madolie.

Udfordring
Hvis smøringsolier og hydraulikvæsker ikke er rene, tørre og fri for oxidationsprodukter (fernis), risikerer du omkostningstung nedetid og maskinreparationer, hvilket kan medføre, at dine fødevareprodukter ikke leveres til tiden.
Hedolien vil som følge af meget høje driftstemperaturer skabe oxidationsprodukter i form af slam og fernis, hvilket tilstopper rør og varmevekslere, så der skal bruges mere energi på at overføre nok varme til fødevarefremstillingen. Slam og fernis medfører ekstra driftsomkostninger samt dårlig produktkvalitet, hvor du risikerer at miste kunder.  

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Sikrer højt output og opretholder processtabiliteten
  • Reducerer risikoen for uplanlagte produktionsstop 
  • Holder maskiner effektive og driftssikre 
  • Holder olievedligeholdelsesomkostningerne så lave som muligt ved at forlænge oliens og maskinkomponenternes levetid

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning, får du det mest effektive oliefilter med den højeste snavskapacitet. Resultaterne er veldokumenterede i mere end 60 år, hvor vi har drevet forretning, og i mange tusinde industrielle installationer.

Din løsning
Der anvendes mange størrelser af CJC® Oliefiltre til fødevareindustrien:

Kontakt os, og i tæt samarbejde med vores tekniske salgs- og produktspecialister finder vi de CJC® Oliefilterløsninger, der passer bedst til dine oliesystemer.

Brochures & Guides

Clean Oil Guide