EC / EO / EL indsats

 

CJC® Ionbytte-Indsatse (EC Fuller’s jord, EO aluminiumoxid, EL ion bytte-materiale) anvendes til neutralisering af syrer i specialvæsker, såsom transformerolie, gasmotorolie eller fosfatester styrevæske.

Ionbytte-indsatse kan blandt andet:

  • Reducere det samlede syretal (TAN)
  • Øge overfladespændingen
  • Reducere nedbrydning af olien/væsken
  • Øge gennemslagsspændingen (Ω)

Ved at reducere syreindholdet forlænges oliens/væskes levetid og systemets komponenter beskyttes mod ældning og slitage.

Mængden af syrereducerende filtreringsmaterialer som kræves for at genoprette olien varierer fra olie til olie. Blandt andet afhænger det af vandindholdet, oliens temperatur og partikelforurening.

Filtreret transformerolie kan forventes at nå på niveau lig med eller bedre end ny olie.

Filtreret gasmotorolie kan resultere i nedsat TAN og dermed forlænge intervallerne for olieskift. Kombineret med et Finfilter, vil Si-niveauer også reduceres.

Kontakt C.C.JENSEN A/S for yderligere information. Vi vil så anbefale en syrenedsættende løsning til dit system. Regenerering af olie er ofte billigere end olieskift, og der er ingen driftsstop, da regenerationen kan udføres med systemet i drift.

Olieprøver af "Transformerolieregenerering" før og efter en CJC® ionbytte-behandling

Eksempel på kurve vedr. TAN reduktion på Ortviken T5 transformer

Eksempel på kurve vedr. TAN reduktion på Sira Kvina transformer