containerskibe – stævnrør

Stævnrøret sørger for lejring af drivakslen fra motoren til skruen og sikrer, at der ikke trænger vand ind i skibet. Stævnrørspakningerne og lejer/søler er kritiske komponenter, der er særligt udsatte for indtrængen af havvand og slid som følge af forurening i smøreoliesystemet.

Udfordring
Der er risiko for, at pakdåsen og lejerne til stævnrøret bliver beskadiget, hvis olien ikke holdes fri for havvand, partikler og oxidationsrester. Dette medfører, at der trænger vand ind gennem stævnrøret langs med skrueakslen. Havvand forårsager korrosion og øger slidhastigheden på lejer og pakninger. For nogle bio-olier (Environmentally Acceptable Lubricants - EAL) kan vandforurening endda resultere i bakterievækst og syreophobning i olien, og udskiftning af al olie i systemet er meget omkostningstungt. I værste tilfælde kan skibet ikke manøvreres. 
 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Reducer risikoen for offhire
  • Optimer containerskibets drift
  • Reducer risikoen for reparationer på stævnrøret, uplanlagte nedbrud og behovet for at gå i nøddok
  • Beskyt din investering
  • Reducer vedligeholdelsesomkostninger til olieskift

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit stævnrørssystem, får du et oliefilter med fremragende egenskaber til fjernelse af vand-, snavs- og oxidationsrester og den højeste snavskapacitet. Der er ikke længere risiko for, at du skal udskifte dyr olie og håndtere store mængder spildolie. Du sparer omkostninger og øger driftssikkerheden. 

Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie tør, ren og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange stævnrørsinstallationer. CJC® Oliefilterløsninger er installeret på mange containerskibe verden over. 

Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for stævnrørspakninger, lejer og olien. Du reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM15).

Dine løsninger
Du kan vælge mellem nedenstående løsninger til thrustersystemer på containerskibe:

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser stævnrør, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den bedste løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide