smøreolierenser 427 til marinesektoren
til to- og firetaktsdieselmotorer

 

Anvendelse 
CJC® Smøreolierenser 427-serien til marinesektoren er skræddersyet til offline smøreolierensning på firetaktsdieselmotorer med medium og høj omdrejningstal samt totaktsdieselmotorer med lav omdrejningstal.

Fordele 
CJC® Smøreolierenser til marinesektoren er en kompakt filterenhed, der er klargjort til nem installation både på nybygninger og til eftermontering i eksisterende installationer. Som standard leveres enheden med et separat pumpemodul, der styres af CJC® Flow Drive-styresystemet.

Oliefiltersystemet installeres offline, ligesom eksempelvis en centrifuge, bortset fra, at alle aspekter af installation, drift og vedligeholdelse er langt nemmere. Enheden har installation af filterenheden i smørerummet, mens pumpemodulet nemt kan fjernplaceres tæt på smøreolietanken.

CJC® Flow Drive *) har automatisk justering af rensekapaciteten for at sikre effektiv og økonomisk rensning og vedligeholdelse af hovedsmøreoliesystemet.  

Sammen med de originale CJC® Filterindsatstyper LOX, LO4D eller LO4R fremmer CJC® Flow Drive løbende og ukompliceret drift, både når motoren kører og når motoren er stoppet eller er i standby.

Omfattende feltforsøg har påvistover 98 % tilgængelighed på filtersystemet og opfyldelse af kravene til smøreolietilstand fra både OEM og ejere.

Afkast af investeringen

 • Reduceret motor-SLOC [g/kWh] 
 • Energibesparelser i området 95-98 % sammenlignet med traditionelt offline renseudstyr til smøreolie
 • 99 % lavere forekomst af slam fra smøreolie

Fordele

 • Konstant rensning døgnet rundt, hele ugen, året rundt 
 • Tilgængelighed >98 % 
 • Brugervenlig 
 • Ukompliceret vedligeholdelse 
 • Ingen ukontrollerede smøreolieforbrug til slam 

Nemt og enkelt

 • Monteret på drypbakke med alle styringer 
 • Separat pumpemodul
 • Slamsystem er ikke nødvendigt
 • Forvarmer og styreudstyr til forvarmer er ikke nødvendigt 
 • Der skal ikke bruges behandlet vand eller trykluft 

Kvalificering

 • Opfylder relevante lovmæssige regler i overensstemmelse med klassificeringsselskabsbestemmelserne 
 • Verificeret og designgodkendt af betydende klassificeringsselskaber 
 • Valideret af betydende motorproducenter

*) Patentansøgning indsendt

 

Til dette specifikke CJC® Oliefilter må der KUN
benyttes nedenstående CJC® Filterindsatstyper:

Produktblade

Lube Oil Purifier 427_for 2- & 4-stroke diesel engines_PSST1116-UK
LO4D for lube oil filtration on 4-stroke diesel engine - DISTILLATE fuels_PSFI3037-UK
LO4R for lube oil filtration on 4-stroke diesel engines - RESIDUAL fuels_PSFI3038-UK
LOX for lube oil filtration on 2-stroke diesel engines_PSFI3036-UK