tankere – thrustere

 
Tankere er udstyret med tunnelthrustere, som bruges til opankring af skibet. Du kan kun sikre en perfekt opankring, hvis din thruster fungerer til enhver tid, og du ønsker at opnå høj driftssikkerhed.

Udfordring
Der er risiko for at akseltætningerne, lejerne og gearene bliver beskadiget, hvis hydraulik- og smøreolien ikke holdes fri for havvand, partikler og oxidationsrester. Over tid vil der trænge vand igennem tætninger som følge af slid, beskadigelse og skruens bevægelse. Havvand forårsager smøringsproblemer, korrosion og øger slidhastigheden på lejer og gear. Hvis tunnelthrusterne ikke fungerer forårsager det store problemer under opankring af tankskibet.  

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering – garantér, at din tanker kan manøvreres
  • Undgå offhire
  • Optimer tankerens drift
  • Reducer risikoen for dyre thrusterreparationer
  • Færre dyre udskiftninger af EAL-olier

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på thrusteroliesystemerne på din tanker, får du et oliefilter med fremragende vand-, snavs- og oxidationsfjernelsesegenskaber og den højeste snavskapacitet. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre thrusterdriftssikkerhed.

Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie tør, ren og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange thrusterinstallationer på tankere. CJC® Oliefilterløsninger er installeret hos mange rederier verden over. 

Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for thrusteren, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor.

Dine løsninger
Du kan vælge mellem nedenstående løsninger til thrustersystemer på tankere:

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser thrustere – nye eller gamle, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide