hydrauliske systemer

 
Hydrauliksystemerne i kraftværker ses typisk i kraner (eks. til kul), pitch-systemer til friskluftsblæserblade og pitch-systemer til sugedyseblade. Det er meget komplekst udstyr, og pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde en høj produktion. Der bruges en lang række hydrauliske komponenter, såsom proportionalventiler og styringsmekanismer, til at sikre, at systemerne yder optimalt. De små tolerancer i komponenterne i det hydrauliske system gør det yderst vigtigt, at olien holdes ren og tør og fri for oxideringsrester.

Udfordring
Det er en meget risikabel strategi kun at benytte sig af in-line filtre i hydrauliske systemer. Ved at gøre dette risikerer de hydrauliske systemer at blive udsat for mange partikler i varierende størrelse, der kan føre til omkostningsfuld nedetid, driftsydelsestab og lavere output. Hvis olien i det hydrauliske system ikke er ren og tør, risikerer du ekstra slid på de hydrauliske komponenter og uplanlagte nedbrud, der påvirker produktionen. Hvis du ikke holder olien fri for oxideringsrester, risikerer du, at olien får en meget kortere levetid samt hængende ventiler under opstarten. Alt dette fører til mere nedetid og højere driftsomkostninger. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Undgå driftsstop, og øg produktionsoutputtet 
  • Forlæng hydraulikoliens levetid betragteligt
  • Reducer reservedelsforbruget med op til 60 %
  • Beskyt din investering
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud, reparationer og vedligeholdelse, og få ro i sindet

Når du installerer CJC® Oliefiltreringsløsninger på dit kraftværks hydrauliske systemer, får du meget effektive oliefiltre med den højeste snavstilbageholdelseskapacitet, der er egnet til systemer med høje partikelniveauer eller oxideringsrester. På denne måde behøver du ikke stoppe driften alt for tidligt for at servicere filteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange kraftværksinstallationer. CJC® Oliefilterløsninger er installeret i mange kraftværker verden over, og når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for hydrauliksystemerne. Du reducerer også vedligeholdelsesomkostningerne og undgår uplanlagte nedbrud, og du kan endda overvåge dit systems tilstand fra det centrale overvågningssted ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til hydrauliksystemer i kraftværker anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til alle hydrauliksystemer i kraftværker, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochurer

Power sector brochure
Clean Oil Guide