køletårnsgearkasse

 
Der er brug for en køleenhed for at kondensere lavenergidampen fra turbinen til vand. Det kan være vand fra en sø eller flod, eller hvis kraftværket ligger nær et reservoir, men dette vil ofte skabe miljømæssige problemer, såsom alger. Derfor bruges der normalt et antal køletårne. Blæseren i midten af hvert køletårn sikrer gennemtrækket, og den roterer ved hjælp af et gear og en elektrisk motor. Da gearet er installeret mindst 30 meter over jorden, er det ikke let at foretage vedligeholdelse, og derfor skal olien i køletårnsgearkassen holdes ren og tør.

Udfordring
Hvis olien i køletårngearkassen ikke holdes ren og tør, risikerer du meget dyre reparationer eller udskiftninger af dele samt nedetid for anlægget. Hovedproblemet med køletårnsgearkassens olie er, at der trænger vand og støv ind, som medfører slid og oxideringsrester i olien. Det er svært at komme til køletårnsgearkassen, så omkostningerne til service er meget høje. Hvis køletårnsgearkassen ikke yder, leveres der ikke strøm til forsyningsnettet, og der opstår risiko for bøder.   

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer kraftværkets driftstid
  • Reducer risikoen for dyre reparationer af køletårnsgearkassen
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud, strømudfald og bøder 
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefiltreringsløsning på din køletårnsgearkassen, får du et oliefilter med fremragende snavs- og vandfjernelsesegenskaber. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed for udstyret samt et højt output for dit anlæg. Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange køletårnsgearkasseinstallationer. CJC® Oliefilterløsninger er installeret i mange kraftværker verden over, og når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for køletårnsgearkassen, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Og du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til køletårnsgearkassesystemer anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser køletårnsgearkassesystemer – nye eller gamle. Og vi kan levere verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochurer

Power sector brochure
Clean Oil Guide