borerigge og boreskibe – hydrauliske systemer

 
Borerigge og boreskibe er udstyret med HPU'er, BOB og riser tensioner-systemer, topdrev, draw works, kraner, mudderpumper, turbiner og forankringsspil. Disse hydrauliske systemer og HPU'en leverer strøm til udstyret, såsom topdrev, mudderpumper og roughneck-boremotorer. Dette udstyr er en vigtig del af produktionen på en borerig eller boreskib, og det skal fungere til enhver tid for at opnå en høj og effektiv produktion. 

Udfordring
Hydraulikolien bliver forurenet med partikler, vand og oxideringsrester fra den daglige drift, og hvis olien ikke er ren og tør, er risikoen for, at systemerne svigter, høj, og risikoen for borestop øges. Hydraulikolien i systemet bliver forurenet med partikler, kondensvand og oxideringsrester, hvilket kan føre til, at ventiler og pumper svigter. Du kan opleve hængende ventiler, der skyldes oxideringsrester, og de vil derfor ikke fungere perfekt. Det vil før eller siden føre til højere vedligeholdelsesomkostninger og i sidste ende boredriftstab. De nuværende in-line filtre fjerner ikke oxideringsrester. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering – hold boredriften kørende
  • Optimer boreriggens eller boreskibets driftsydelse
  • Reducer risikoen for dyre reparationer på hydraulikken
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud og produktionstab
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit hydrauliksystem, sørger du for, at det ikke bryder ned. Du får et oliefilter med fremragende snavs-, vand- og oxideringsfjernelsesegenskaber og den højeste snavstilbageholdelseskapacitet, og dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed for de hydrauliske systemer samt en høj driftsydelse for din borerig eller boreskib. 

Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange offshore-installationer. CJC® Oliefilterløsninger er installeret på mange offshore-borerigge og boreskibe. 

Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for hydrauliksystemerne, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor.

Dine løsninger
Du kan vælge mellem nedenstående løsninger til hydrauliske systemer på borerigge og boreskibe:

  • CJC® Finfilter, HDU
  • CJC® Filterseparator, PTU 
  • med eller uden CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser af hydrauliksystemer, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochurer

Offshore sector brochure
Clean Oil Guide