borerigge og boreskibe – hydrauliske systemer

 
Borerigge og boreskibe er udstyret med masser af hydrauliske sytemer bl.a. HPU'er, BOB og riser tensioner-systemer, topdrev, draw works, kraner, mudderpumper, turbiner og forankringsspil. Disse hydrauliksystemer og HPU'en leverer strøm til udstyret, såsom topdrev, mudderpumper og roughneck-boremotorer. Udstyret er en vigtig del af produktionen på en borerig eller boreskib, og det skal fungere perfekt til enhver tid for at opnå en effektiv produktion. 

Udfordring
Hydraulikolien bliver forurenet med partikler, vand og oxidationsrester fra den daglige drift, og hvis olien ikke er ren og tør, er der stor risiko for, at systemerne svigter og borestop risikeres. Hydraulikolien i systemet bliver forurenet, hvilket kan føre til, at ventiler og pumper svigter. Du kan opleve hængende ventiler, der skyldes oxidationsrester/harpiks. Det vil før eller siden føre til højere vedligeholdelsesomkostninger og i sidste ende driftstab. De nuværende in-line trykfiltre filtre fjerner ikke oxidationsrester. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering – hold boredriften kørende
  • Optimer boreriggens eller boreskibets ydelse
  • Reducer risikoen for dyre reparationer på hydraulikken
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud og produktionstab
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit hydrauliksystem, sørger du for, at det ikke bryder ned. Du får et oliefilter med fremragende snavs-, vand- og oxidations fjernelsesegenskaber samt og den højeste snavsapacitet, Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed for de hydrauliske systemer samt en høj ydelse for din borerig eller boreskib. 

CJC® oliefiltre er kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange offshore-installationer. 

Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for hydrauliksystemerne, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor.

Dine løsninger
Du kan vælge mellem nedenstående løsninger til hydrauliske systemer på borerigge og boreskibe:

  • CJC® Finfilter, HDU
  • CJC® Filterseparator, PTU 
  • med eller uden CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser af hydrauliksystemer, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochures & Guides

Offshore sector brochure
Clean Oil Guide