fiskefartøjer – hydraulik

 
Afhængigt af fiskefartøjets indretning er det udstyret med hydrauliske systemer, som er essentielle for fartøjets drift, såsom spil, fiskepumper og maskiner. Ophobning af kondensvand som følge af korte driftscyklustider og varm olie vil medføre kondens ved længere perioder med stilstand. Hydraulikolien bliver forurenet med partikler, havvand og oxidationsrester, hvilket fører til, at ventiler, hydraulikstempler, pumper og motorer svigter. Hydraulisk udstyr er typisk ikke i drift i længere perioder, og når det tages i brug, er det ikke unormalt at opleve hængende ventiler, på grund af harpiks. Dette kan føre til, at du mister net og fiskeudstyr.

Udfordring
Hydraulikolien bliver forurenet med partikler, vand og oxidationsrester fra den daglige drift. Der kommer forurening i olien under driften af spil eller hydrauliksystemerne pga. bland andet havvand. Hvis hydrauliske spil og fiskepumper ikke fungerer perfekt får du reduceret output og højere vedligeholdelsesomkostninger - og i værste tilfælde kan du ikke få fangsten sikkert i havn. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer fiskefartøjets drift og ydelse
  • Reducer risikoen for reparationer på hydrauliske spil og fiskepumper
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud og produktionstab
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit hydraulikspil eller fiskepumpe, sørger du for, at dit udstyr fungerer, og at du kan fiske, når kvoten er der. Du får et oliefilter med fremragende egenskaber til fjernelse af snavs-, vand- og oxidationsrester og den højeste snavskapacitet. Dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed for spillet og fiskepumpen samt en høj ydelse for dit fiskefartøj. 

Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange spil- og hydraulikinstallationer. CJC® Oliefilterløsninger er installeret på mange fiskefartøjer verden over.

Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for hydrauliksystemet, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor.

Dine løsninger
Til hydrauliksystemer på fiskefartøjer har du brug for:

  • CJC® Finfilter, HDU 
  • med eller uden CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser spil og fiskepumper, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den bedste løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide