fiskefartøjer – hydraulik

 
Afhængigt af fiskefartøjets indretning er det udstyret med hydrauliske systemer, som er essentielle for fartøjets drift, såsom spil, fiskepumper og maskiner. Ophobning af kondensvand som følge af korte driftscyklusser og varm olie vil medføre kondens ved længere perioder med stilstand. Hydraulikolien bliver forurenet med partikler, havvand og oxideringsrester, hvilket fører til, at ventiler, hydraulikstempler, pumper og motorer svigter. Hydraulisk udstyr er typisk ikke i drift i en længere periode, og når det tages i brug, er det ikke unormalt at opleve hængende ventiler, der er skyldes oxideringsrester, hvilket kan føre til, at du mister net og fiskeudstyr.

Udfordring
Hydraulikolien bliver forurenet med partikler, vand og oxideringsrester fra den daglige drift. Der kommer forurening i olien under driften af spil eller hydrauliksystemerne pga. havvand. Hydrauliske spil og fiskepumper er typisk ikke i drift i en længere periode. Når de tages i brug, er det ikke unormalt at opleve hængende ventiler, der skyldes oxideringsrester, og derfor vil spillet og fiskepumpen ikke fungere perfekt. Det vil før eller siden føre til reduceret output og højere vedligeholdelsesomkostninger og i sidste ende produktionstab som følge af, at maskinerne bryder ned. 

Fordele ved installation af CJC™ Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer fiskefartøjets driftsydelse
  • Reducer risikoen for reparationer på hydrauliske spil og fiskepumper
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud og produktionstab
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC™ Oliefilterløsning på dit hydraulikspil eller fiskepumpe, sørger du for, at dit udstyr fungerer, og at du kan fiske, når kvoten er der. Du får et oliefilter med fremragende snavs-, vand- og oxideringsfjernelsesegenskaber og den højeste snavstilbageholdelseskapacitet, og dette giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed for spillet og fiskepumpen samt en høj driftsydelse for dit fiskefartøj. 

Fra et teknisk perspektiv er CJC™ kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække og i mange spil- og hydraulikinstallationer på fiskefartøjer. CJC™ Oliefilterløsninger er installeret på mange fiskefartøjer verden over.

Når du vælger CJC™ Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for hydrauliksystemet, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor.

Dine løsninger
Til hydrauliksystemer på fiskefartøjer har du brug for:

  • CJC™ Finfilter, HDU 
  • med eller uden CJC™ Oil Condition Monitor, OCM15

CJC™ Systemløsninger passer til alle størrelser spil og fiskepumper, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den bedste løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochurer

Marine sector brochure
Clean Oil Guide