Undgå forurenet olie

Undgå uren olie – forurenet olie forårsager ca. 80 % af alle olierelaterede systemfejl!

Forurenet olie er en af de hyppigste årsager til fejl i oliesystemet og udgør ca. 80 % af alle olierelaterede fejl. Ved at undgå uren olie og de dermed forbundne problemer kan driftssikkerheden og udstyrets levetid forbedres væsentligt.

Forurenet olie opstår, når uopløselige materialer som f.eks. metaller, støvpartikler, sand, gummi og oxidationsrester ophobes i olien, hvilket medfører uren olie. De mindste partikler, kendt som silt, harpiks eller oxidering/oxidationsrester (normalt under 2 µm), er ofte årsagen til fejl på udstyret. 

Disse forureninger kan have en skadelig indvirkning på dit udstyrs driftssikkerhed og levetid.

Næsten 100 % af den forurenede olie og tilknyttede problemer kan forebygges. C.C.JENSEN har omfattende erfaring inden for olievedligeholdelse og har udviklet særlige systemer til effektivt at fjerne følgende forureninger:

  1. Partikler: Vores avancerede systemer er designet til effektivt at fjerne snavspartikler af forskellig størrelse, hvilket sikrer ren og partikelfri oliecirkulation i dit udstyr.
  2. Frit vand: Ved at tage hånd om frit vand mindsker vi risikoen for korrosion, oxidering og forringet smøring. Vores løsninger forhindrer vand- og fugtrelaterede problemer, der kan skade dit udstyr.
  3. Opløst vand: Vores metoder tager hånd om opløst vand, hvilket minimerer tilstedeværelsen i olien og opretholder den optimale balance for at undgå skadelige indvirkninger på dit udstyr.
  4. Olienedbrydning: Vi bekæmper olienedbrydning og oxidationsdannelse, som kan opstå på grund af f.eks. varme, oxidering og kemiske reaktioner med olieforurening, f.eks. kobber og vand. Vores løsninger hjælper med at bevare kvaliteten, egenskaberne og oliens ydeevne, hvilket forlænger levetiden for dit udstyr.
  5. Ilt/luft: Ved at minimere forekomsten af ilt og luft i olien reducerer vi sandsynligheden for systemnedbrud eller reduceret driftspræcision. Dette hjælper med at opretholde oliens stabilitet og beskytter kritiske komponenter. Vi tilbyder løsninger til at fjerne ilt og luft fra systemet.
  6. Syre: Vores specielle metoder neutraliserer syredannelse i olien ved at holde forurenings- og fugtniveauerne lave.
  7. Olie i vand: Vi anvender effektive metoder til at fjerne olie fra vandet, så dit lænsevand forbliver helt nede på 5 mg/l (ppm).

Med vores omfattende olievedligeholdelsesstrategier kan du proaktivt beskytte dit udstyr, forbedre driftssikkerheden og forlænge levetiden. Ved at vælge vores pålidelige løsninger eliminerer du de risici, der er forbundet med uren olie og dens følger. 

Oplev mere problemfri drift, lavere vedligeholdelsesomkostninger og optimeret ydeevne ved at samarbejde med C.C.JENSEN.

Undgå olierelaterede problemer. Anvend produkter fra CJC® ...