bulkcarriers – hydrauliske luger og kraner

 
Afhængigt af bulkcarrierens indretning er skibet udstyret med hydrauliske systemer, som er essentielle for fartøjets drift, såsom spil, kraner og hydrauliske luger og dæksler. Ophobning af kondensvand som følge af korte driftscyklustider og varm olie vil medføre kondens ved længere perioder med stilstand.

Udfordring
Hydraulikolien bliver forurenet med partikler, vand og oxidationsrester fra den daglige drift. Der kommer forurening i olien under driften af spil eller hydrauliksystemerne og da hydrauliske kraner og luger typisk står stille i en længere periode. Det er ikke unormalt at opleve hængende ventiler, der skyldes harpiks/oxidationsrester, når de tages i brug, og derfor vil kranen og lugerne ikke fungere perfekt. Det vil før eller siden føre til reduceret output og højere vedligeholdelsesomkostninger og i sidste ende produktionstab som følge af, at maskinerne bryder ned. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Optimer ydelsen under drift
  • Reducer risikoen for reparationer på hydraulikken
  • Reducer risikoen for uplanlagte nedbrud og produktionstab
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på din hydraulik, sørger du for, at dit udstyr fungerer, og du undgår uforudsete nedbrud. Du får et oliefilter med fremragende snavs-, vand- og oxidations fjernelsesegenskaber og den højeste snavskapacitet, hvilket giver dig omkostningsbesparelser og bedre driftssikkerhed.

Fra et teknisk perspektiv er CJC® kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange hydraulikinstallationer. CJC® Oliefilterløsninger er installeret på mange skibe verden over.

Når du vælger CJC® Oliefiltre, sikrer du en lang levetid for hydrauliksystemet, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud. Du kan endda overvåge dit systems tilstand ved hjælp af Oil Contamination Monitor.

Dine løsninger
Til hydrauliksystemer på bulkcarriers har du brug for:

  • CJC® Finfilter, HDU 
  • med eller uden CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser af hydrauliksystemer, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide