oil contamination monitor, OCM 15
-også en partikeltæller

Stærk & værdifuld viden - din olie taler!

Vores CJC® Oil Contamination Monitor, OCM udfører fjernovervågning af oliens tilstand for opstået slid i gearkasser i vindmøller, så du kan planlægge og forbedre din rentabilitet.

Fordele:

  • Bedre rentabilitet for vindmølle investeringen
  • Optimeret "faktor for produktionstab"
  • Færre gearkassenedbrud
  • Mindre alvorlige gearkassenedbrud

Funktion:
Hvis man analyserer de mindste partikler med CJC® OCM, opnås den tidligst mulige advarsel om gearkassesammenbrud. Dette muliggør kontrollerede stop til afhjælpning af problemet, hvorved gearkasseproblemets alvor og økonomiske konsekvenser reduceres.

Den konstante overvågning af gearkassen kombineret med Scada-data giver turbineproducenten det stærkeste værktøj til optimering af ydelsen, hvorved den bedst mulige ligevægt mellem produktomkostninger og kvalitet sikres.

Installation:
CJC® OCM monteres på filterfoden af CJC® HDU 27/-, hvorved optimale driftsforhold sikres.

Online trendmåling:
CJC® OCM kan leveres med trådløs tilslutning via GSM. Derved kan Internetbaserede tendenser vises på enhver computer med en standard Internetbrowser.

PREDICT Wear Generation
PREVENT Breakdowns
PROFIT through Increased Availability
with CJC® Oil Contamination Monitor, OCM 15

 

Produktblade

Oil_Contamination_Monitor_OCM15_with_Particle_Counter_PSMO4005

Artikler

WIND_Knowledge is profit_OCM15

Brochures & Guides

Wind  sector brochure