containerskibe – smøreolie til firetaktsmotor

 

Stempelringe, cylinderforinger, krumtaplejer, vippetøj og pumper i marinemotorer smøres alle af motorolien, der sørger for, at alt kører problemfrit. På grund af ønsket om forbedret drifts- og brændstoføkonomi bliver motortolerancer stadig mindre og mindre, og kravene til motorolien øges. I dag skal motorsmøreolien holdes fri for partikler, sod, oxidationsrester og vand for at motoren kan køre optimalt og for at reducere sliddet på komponenterne.

Udfordring
På tankere bruges firetaktsmotorerne hovedsageligt som hjælpemotorer, der bruges til strømproduktion. Disse renses normalt af en separator, der deles mellem tre motorer. Hvis en eller flere motorer svigter, kan dette bringe cargohåndteringen i fare. Smøreolien i en trunkmotor forurenes konstant af forbrændingsrester, snavs og slidpartikler. De små sodpartikler ødelægger olien og fremskynder olieoxideringen, hvilket fører til reduceret TBN, højere viskositet og i sidste ende ændring af smøreolieegenskaberne. De mest skadelige partikler er i størrelsen 3-10 mikron, som medfører slid, blokering, udmattelsesbrud og polering af cylinderforinger, knastaksler og akseltapper/lejer. Effektiv fjernelse af forurening via et eksternt rensningssystem vil forlænge både motorens og smøreoliens levetid

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Beskyt din investering
  • Reducer energiforbruget, og forbedr smøreoliens renlighed
  • Reducer risikoen for reparationer på motoren
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og offhire
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

Når du installerer en CJC® Oliefilterløsning på dit motorsmøresystem, kan du erstatte centrifugen/separatoren og minimere olie- og energiomkostningerne. CJC® Oliefiltre kræver ikke opvarmning, de producerer ikke slam, og der er ikke risiko for vandindtrængning, hvilket du vil opleve, når du bruger konventionelle separatorer. Du får et oliefilter med fremragende egenskaber til fjernelse af partikler og oxidationsrester og den højeste snavskapacitet, hvilket giver omkostningsbesparelser og bedre motordriftssikkerhed. 

Når du vælger CJC® smøreoliefiltre, sikrer du en lang levetid for motoren, reducerer vedligeholdelsen, og du undgår uplanlagte nedbrud.  .  

Dine løsninger
Til motorsmøreolie på containerskibe har du brug for:

  • CJC® smøreoliefilter, HDU

CJC® Systemløsninger passer til alle størrelser smøresystemer til firetaktsmotorer, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den rette løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide