desorber/filter combi unit

 
DIN LØSNING

CJC® Desorber/Filter Combi Unit, et kombineret produkt, der anvendes til vedligeholdelse af olie. Enheden fjerner store mængder vand, salt og partikler fra en lang række smøremidler, herunder emulgeret olie og EAL'er (miljømæssigt acceptable smøremidler)/bionedbrydelige smøremidler i applikationer som for eksempel:

Marineapplikationer: 

 • Stævnrør
 • Thrustere
 • Ror
 • Stabilisatorfinner
 • Skrue med vendbare blade
 • Hydrauliske applikationer

EAL'er/bionedbrydelig olie:

 • Estere
 • PAG'er
 • PAO'er
 • Emulgeret olie

UDFORDRING
Vand i olie resulterer i ændringer i viskositeten, lavere smøreevne, rustdannelse og bakterievækst samt øget olienedbrydning – alt sammen faktorer, der resulterer i kortere levetid på både systemkomponenter og olie.

The Classification Society, DNV-GL, har i deres tekniske nyhedsbrev dateret 12. juni 2013 for deres Clean Design Class Notification angivet, at:

"Hvis der anvendes en bionedbrydelig olie, skal der anvendes en anordning, der holder vandindholdet i olien under kontrol."

 

FORDELE FOR KUNDEN
CJC® Desorber/Filter Combi Unit er en enhed, der løser problemer med både vand, salt og partikler. Et indløb og et udløb, plug & play-type, nem at installere, fylder kun lidt og er klar til brug på mindre end 30 minutter.

 • Fjernelse af store mængder vand 
  - selv fra emulgerede smøremidler, 
   så syredannelse og mikrobevækst forhindres
 • Fjernelse af partikler
 • Fjernelse af salt
 • Reduceret korrosion og mindre slid på gummitætninger
 • Længere levetid på både olie og komponenter
 • Forhindrer ukontrollerede nedlukninger og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne
 • Kompakt størrelse
 • Miljøvenlig løsning

KUNDEREFERENCE:
På grund af den effektivitet, CJC® Oliefiltre leverer samt tilliden til C.C.JENSEN-udstyr bestilte en af vores meget loyale kunder 78 CJC® Desorber/Filter Combi Units!

Produktblade

Desorber-Filter-Combi-Unit_Emulsified-Oils-EAL-Biodegradable_Oils_PSST1024UK

Artikler

MARINE-EAL-Environmentally-Acceptable-Lubrication-KEEP-IT-DRY_210714

Brochurer

Desorber brochure