papir og papirmasse


Papir- og papirmassefabrikker har meget store produktionsanlæg i ekstremt våde miljøer, så pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde et højt output. En lang række undersystemer bruges i produktionslinjen, og mange udsættes for vand eller varme, f.eks. gear, lejer og hydrauliksystemer. På grund af den høje grad af vandindtrængen og de høje temperaturer i miljøet, er det yderst vigtigt, at olien holdes ren og tør, og at oxidationsresterne fjernes.

Udfordring
Hvis de forskellige komplekse systemer, som fremstiller papir og papirmasse (pulp), ikke yder optimalt, risikerer du omkostningstung nedetid, driftstab i produktionen og lavere output. Der er stor risiko for, at gearkasser, lejer og hydraulikkomponenter bliver forurenede med partikler, vand og oxidationsrester. Det kan føre til uplanlagte nedbrud samt behov for indkøb af dyre reservedele med lange leveringstider. Hvis olien ikke er fri for oxidationsrester, yder udstyret ikke optimalt, og resultatet kan blive øget slid og energiforbrug. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder alle dine fremstillingsmaskiner driftsklare
  • Sørger for lave vandniveauer i smøre- og hydraulikolier
  • Opretholder høj processtabilitet og output
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse
  • Forlænger oliens levetid med en faktor 3-4

Når du installerer CJC® Oliefilterløsninger på din papirfabrik, får du et meget effektivt oliefilter med meget høje vandfjernelsesegenskaber, der er egnet til systemer med høj vandindtrængen. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange installationer i papirfabrikker. Når du vælger CJC® Oliefilter, sikrer du lave niveauer for oxidation og en lang levetid for pumper, gearkasser, lejer og hydraulisk udstyr. Du reducerer også vedligeholdelsesomkostningerne og undgå uplanlagte nedbrud, og smøreoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4. Du kan endda overvåge dit systems tilstand fra det centrale overvågningssted ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til papirmasse- og papirfabrikker anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

CJC® Systemløsninger passer til alle gearkasser, lejer og hydraulisk udstyr i papir- og papirmassefabrikker, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide