papir og papirmasse


Papir- og papirmassefabrikker er meget komplekse produktionsanlæg i ekstremt våde miljøer, og pålideligt udstyr er nøglen til at opretholde et højt output. En lang række undersystemer bruges i produktionslinjen, og mange udsættes for vand eller varme, eks. gear, lejer og hydrauliksystemer. På grund af den høje grad af vandindtrængen og de høje temperaturer i miljøet, er det yderst vigtigt, at olien holdes ren og tør, og at oxideringsresterne fjernes.

Udfordring
Hvis de komplekse og forskelligartede systemer, som fremstiller papirmasse og papir, ikke yder optimalt, risikerer du omkostningsfuld nedetid, driftsydelsestab i produktionen og lavere output. Der er risiko for, at gearkasser, lejer og hydraulikkomponenter bliver forurenede med vand og oxideringsrester fra varme. Det kan føre til uplanlagte nedbrud samt behov for indkøb af dyre reservedele med lange leveringstider. Hvis olien ikke er fri for oxideringsrester, yder udstyret ikke optimalt, og resultatet kan blive øget slid og energiforbrug. 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder både dine våde og tørre fremstillingsmaskiner driftsklare
  • Sørger for lave vandniveauer i smøringsolier til gear og lejer
  • Opretholder høj processtabilitet og output
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse
  • Forlænger smøringsoliens levetid med en faktor 3-4

Når du installerer CJC® Oliefilterløsninger på din papirmasse- og papirfremstillingsfabrik, får du et meget effektivt oliefilter med meget høje vandfjernelsesegenskaber, der er egnet til systemer med høj vandindtrængen. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange papirmasse- og papirfabriksinstallationer. Når du vælger CJC® Oliefilter, sikrer du lave oxideringsrestniveauer og en lang levetid for pumper, gearkasser, lejer og hydraulisk udstyr. Du reducerer også vedligeholdelsesomkostningerne og undgå uplanlagte nedbrud, og smøringsoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4. Du kan endda overvåge dit systems tilstand fra det centrale overvågningssted ved hjælp af Oil Contamination Monitor (OCM).

Dine løsninger
Til papirmasse- og papirfabrikker anvendes følgende CJC® Systemløsninger:

Der anvendes mange størrelser af CJC® Oliefiltre i papirfabrikker:

CJC® Systemløsninger passer til alle gearkasser, lejer og hydraulisk udstyr i papir- og papirmassefabrikker, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

Brochurer

Clean Oil Guide