hærderier


Olien i hærdningsanlæg – med åbne og lukkede bade – udsættes for meget høje forureningsniveauer. Kulaflejringer, støv, metalpartikler og rust tilføres uvægerligt til hærdeolien, når delene hærdes. Vand trænger ind via kondens eller kølevæskelækage.

 

Udfordring
Olienedbrydning og dannelse af oxidationsrester er andre typiske forureningskilder pga. høje temperaturer. CJC® Dybdeoliefiltrering er en meget effektiv måde til at fjerne partikelforurening, vandforurening, olienedbrydningsprodukter og slam – alt sammen i én proces. En ændret afkølingskurve, når olien er forurenet med slam og kulaflejringer, vil medføre, at de behandlede dele har en lavere kvalitet, samt kan få mørke pletter.

 

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder dit hærderi driftsklart
  • Garanterer korrekt hærdede og renere emner
  • Holder hærdeolien fri for partikler, vand og oxidationsrester
  • Reducerer eller fjerne helt omkostningerne til rengøring af hærdeolietankene
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse

Når du installerer CJC® Oliefilterløsninger i dit hærderi, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavskapacitet, der er egnet til systemer med højt partikelniveau og oxidationsrester. På denne måde behøver du ikke stoppe produktionen for at rengøre hærdeolietankene. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxidationsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange industrielle hærderier. Når du vælger CJC® Oliefilter, reducerer du vedligeholdelsesomkostningerne og undgår uplanlagte nedbrud, og du optimerer produktkvaliteten. Hærdeoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4, og afkølingskurven vil være stabil.

 

Dine løsninger
Der anvendes mange størrelser af CJC® Olifiltre i hærderier:

CJC® Systemløsninger passer til alle hærderier, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Kundecases

Annual savings on waste oil: USD 192,240 with CJC Oil Filtration on Heat Treat Furnace, Quench Oil, Automotive Manufacturer

Brochures & Guides

Clean Oil Guide