hærderier


Olien i hærdningsanlæg – med åbne bade og lukkede bade – udsættes for meget høje forureningsniveauer. Kulaflejringer, støv, metalpartikler og rust tilføres uvægerligt til hærdeolien, når delene hærdes. Vand trænger ind via kondens eller kølerlækage.

Udfordring
Olienedbrydningsprodukter og den følgende oxidering af biprodukter er andre typiske forureningskilder pga. høje temperaturer. CJC® Dybdeoliefiltrering er en meget effektiv måde til at fjerne partikelforurening, vandforurening og olienedbrydningsprodukter – alt sammen i én proces. En ændret afkølingskurve, når olien er forurenet med kulaflejringer, vil medføre, at de behandlede dele har en lavere kvalitet.

Fordele ved installation af CJC® Oliefiltre

  • Holder dit hærderi driftsklart
  • Garanterer renere, behandlede dele
  • Holder hærdeolien fri for partikler og oxideringsrester
  • Reducerer risikoen for uplanlagte nedbrud og vedligeholdelse

Når du installerer CJC® Oliefilterløsninger i dit hærderi, får du et meget effektivt oliefilter med den højeste snavstilbageholdelseskapacitet, der er egnet til systemer med høje partikelniveauer eller oxideringsrester. På denne måde behøver du ikke stoppe produktionen alt for tidligt for at servicere oliefilteret. Fra et teknisk perspektiv er CJC® Oliefilter kendt for at holde olie ren, tør og uden oxideringsrester, hvilket er dokumenteret over en lang årrække i mange industrielle installationer. Når du vælger CJC® Oliefilter, reducerer du vedligeholdelsesomkostningerne og undgår uplanlagte nedbrud, og du optimerer produktkvaliteten. Hærdeoliens levetid kan forlænges med en faktor 3-4, og afkølingskurven vil være stabil.

Dine løsninger
Der anvendes mange størrelser af CJC® Olifiltre i hærderiindustrien:

CJC® Systemløsninger passer til alle hærderier, og vi leverer verden over, hvor det er nødvendigt. Vi hjælper med at vælge den mest passende løsning afhængigt af systemtypen og -betingelserne i miljøet – i tæt samarbejde med tekniske organisationer. 

 

Sager

Annual savings on waste oil: USD 192,240 with CJC Oil Filtration on Heat Treat Furnace, Quench Oil, Automotive Manufacturer

Brochurer

Clean Oil Guide